Thường trực HĐND huyện

1. Đồng ch​íVũ Ngọc Thưởng 

- Năm sinh: 02/6/1971

- Quê quán:  Xã Yên Trung, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy;

+ Chủ tịch HĐND huyện.

- Số điện thoại: 0903.468.316

2. Đồng ch​íTrịnh Văn Thể

- Năm sinh: 09/5/1976

- Quê quán:  xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Phó Chủ tịch HĐND huyện.

- Số điện thoại: 0983 513 969

3. Đồng chí:   Trần Đức Hạnh

 Năm sinh: 15/12/1962

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp     

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện Ủy;

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện;

 Điện thoại: 0915.040.914

4.  Đồng chí:   Hoàng Trung Hưng

 Năm sinh: 25/5/1973

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ: 

+ Thường vụ Huyện ủy; 

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy;

Trưởng Ban Kinh-Xã hội HĐND huyện;

 Điện thoại: 0912.602.428