Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2019

Sáng ngày 15/11/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2019. Về dự có đồng chí: Hoàng Văn Phúc – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện. Đại diện các phòng ban, đoàn thể cơ quan đơn vị của huyện. Chủ tịch UBND, Giám đốc HTXDV nông nghiệp các xã, thị trấn trong huyện.

     Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả sản xuất ngành trồng trọt năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2019.

Trong năm 2018, mặc dù gặp những khó khăn về sản xuất, song được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đơn vị có liên quan. Cùng với nổ lực cố gắng của nông dân, nên sản xuất ngành trồng trọt đạt được kết quả khá toàn diện. Nhiều cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của huyện, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình mới được đưa vào sản xuất bước đầu đã đem lại hiệu quả cho người nông dân. Kết quả, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 29.000 ha đạt 100,78% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 139.037 tấn bằng 106,95% so với kế hoạch. Trong đó: Vụ đông có tổng diện tích gieo trồng đạt 4.842 ha. Vụ xuân: Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.837 ha đạt 102% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2018 đạt 140, 35 triệu đồng/ ha/năm.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2019.

Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Văn Phúc – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và phương án sản xuất vụ xuân năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Nhân dịp này hội nghị đã trao huân chương lao động hạng 3 cho hội cựu chiến binh huyện. Tặng cờ thi đua, bằng khen và phần thưởng, các danh hiệu cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

 

Thực hiện: Ánh Tuyết