Xã Định Long tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 24/11/2018, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Định Long đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí đại diện Ủy Ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cùng 115 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

                Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Định Long đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Đến nay, toàn xã có 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, có trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhân dân trong xã tham gia đóng xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng trên 2 tỉ đồng; Xây dựng nhà văn hóa 581 triệu đồng; Xây dựng khu di tích, nhà tâm linh, miếu thờ Tân Ngữ trên 1 tỉ đồng; Quỹ khuyến học 395 triệu đồng... Vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt trên 86%; Có trên 96% số hộ có công trình hợp vệ sinh và vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trong 5 năm qua được 132.600.000 đồng; hỗ trợ xây dựng 12 hộ nghèo sửa chữa làm nhà; hỗ trợ 6 hộ mua bò  sinh kế; thăm hỏi và tặng 234 xuất quà cho học sinh nghèo học giỏi, người già neo đơn và nhiều phong trào phúc lợi xã hội khác.... Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã năm 2018 giảm xuống còn 2,28%.

           Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Long và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phối hợp các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội,... Qua đó góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Với tinh thần Đại hội đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ xã Định Long đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019- 2024.

               Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 35 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Long nhiệm kỳ 2019 - 2024, hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thực hiện: Lê Uyên