Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 4/1/2019, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Yên Định dự và tiếp thu hội nghị có đồng chí: Lưu Vũ Lâm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến về tổng kết ATTP tại huyện Yên Định

        Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện công tác đảm bảo ATTP năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực chủ động trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP theo nội dung, kế hoạch tỉnh giao. Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, kinh doanh, người tiêu dùng được nâng lên. Từ đó, đã có nhiều huyện trong tỉnh có cách làm hay, sáng tạo hiệu quả trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP như: Đông Sơn; Thọ Xuân; Vĩnh Lộc…đặc biệt là Yên Định. Đến nay, toàn huyện đã tập trung quy hoạch và xây dựng các chợ điểm về đảm bảo VSATTP; Chợ Kiểu xã Yên Trường đã đạt tiêu chí chợ đảm bảo vệ sinh ATTP; Xây dựng các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch an toàn; các chuỗi liên kết, lò giết mổ…đảm bảo vệ sinh ATTP. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP được phát huy hiệu quả…Hội nghị nêu rõ những nguyên nhân, hạn chế và các biện pháp mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho năm 2019. Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng 339 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó, có 05 chuỗi do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện; 334 chuỗi do UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; Khối lượng thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung ứng thông qua các chuỗi cung ứng ATTP đạt từ 270.000 tấn trở lên. Nâng cấp xây dựng 423 cơ sở giết mổ đủ điều kiện ATTP; 169 chợ ATTP; 160 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; 232 bếp ăn tập thể an toàn thực phẩm; Có 407 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí về ATTP.

          Với những nội dung đã được tiếp thu, sau hội nghị này, UBND huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thi đua thực hiện tốt các giải pháp, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu đề ra về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thực hiện: Lê Uyên