Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Sáng ngày 8/1/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Về dự có đồng chí Đầu Thanh Tùng - TUV - Bí thư huyện ủy; Đồng chí Lưu Vũ Lâm - Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND – UBND huyện. Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe kế hoạch hành động, thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. kế hoạch khắc phụ những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

     Trong năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng ổn định ở mức cao; Sản xuất nông nghiệp duy trì tốp đầu của tỉnh; Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh; Nhiều công trình dự án quan trọng đã hoàn thành. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì thành tích cao nằm trong tốp 5 của tỉnh; An sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

     Hội nghị đã tập trung thảo luận đề xuất, kiến nghị, bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí Đầu Thanh Tùng - TUV - Bí thư huyện ủy, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch hành động nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2019 để đạt được kết quả cao nhất.

 

Thực hiện: Ánh Tuyết