ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN ĐỊNH – 81 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Thưa quý vị và các bạn! Trải qua 81 năm ra đời, xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Yên Định đã khảng định được vai trò lãnh đạo, là hạt nhân quyết định mọi thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng của huyện nhà.Trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Định đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường góp phần cùng quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.

Cách đây 81 năm, trước sự lớn mạnh của các phong trào đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong toàn huyện cũng như sự trưởng thành của tổ chức cách mạng, một đòi hỏi khách quan, cấp thiết đặt ra là phải thành lập chi bộ Đảng ở Yên Định để lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Ngày 10/6/1938 tại thôn Ngọc Vực tổng Bái Châu(nay là xã Yên Thịnh), đồng chí Hoàng Văn Mạch đại diện tỉnh ủy Thanh Hóa, phụ trách phong trào cách mạng ở Yên Định đã triệu tập các đồng chí:Trịnh Bá Ái, Nguyễn Thế Quý, Nguyễn Gia Hoạt, Nguyễn Duy Tung, Hoàng Văn Giáp, Hoàng Văn Môn và Hoàng Văn Khuyên. Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Mạch đã kết nạp các đồng chí nói trên vào Đảng và tuyên bố thành lập Chi bộ Yên Định do đồng chí Hoàng Văn Mạch làm Bí thư. Chi bộ đã đề ra nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi bỏ thuế thân, cứu đói, mở rộng phong trào học chữ Quốc ngữ, phát động nhân dân chống chính sách ngu dân của thực dân Pháp, chống mê tín dị đoan, chú trọng phát triển Đảng, vận động quần chúng đóng góp xây dựng quỹ Đảng. Chi bộ Yên Định ra đời đã đánh đấu bước chuyển biến mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở Yên Định, đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của quần chúng nhân dân về việc có một tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào, giác ngộ, cổ vũ quần chúng nhân đi theo cách mạng để giành cơm áo, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, độc lập cho dân tộc.

    Trong quá trình lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, càng thử thách tôi luyện, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Định càng trưởng thành, lớn mạnh. Các tổ chức đoàn thể do chi bộ đảng thành lập và lãnh đạo đã tập hợp quần chúng nhân dân trở thành lực lượng đối kháng với chế độ thực dân phong kiến. Và 7 năm sau kể từ khi Chi bộ Đảng Yên Định ra đời (10/6/1938), dưới sự lãnh đạo của đảng, quần chúng nhân dân trong huyện đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền tại địa phương với thắng lợi vang dội vào mùa thu cách mạng 1945. Trong những trang lịch sử tự hào của Đảng bộ huyện Yên Định, Ngọc Vực – Yên Thịnh, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Yên Định vẫn luôn là địa danh, địa chỉ đỏ nơi lưu giữ truyền thống và là điểm khởi đầu cho suốt chặng đường vẻ vang 81 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ huyện Yên Định hôm nay.

     Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, với bản lĩnh vững vàng, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện nhà vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, cùng nhân dân cả nước lập nên những chiến công oanh liệt. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Yên Định đã đoàn kết vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó. Hàng nghìn người con ưu tú của quê hương đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc lên đường phục vụ chiến đấu và trực tiếp tham gia chiến đấu. Trong số đó,nhiều người đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của tô quốc. Với những hi sinh,đóng góp, cống hiến của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Yên Định trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, Yên Định đã vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 200 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt nam anh hùng.

    Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển 81 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với cả nước, cả tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đoàn kết, tổ chức và thi đua thực hiện, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.Từ một huyện thuần nông, điểm xuất phát thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh và đặc biệt bằng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện,Yên Định đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, kiên cường, bền bỉ đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương giành nhiều thắng lợi. Kinh tế tăng trưởn ổn định năm sau cao hơn năm trước. Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra luôn đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018, tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 18,56 %, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,719 triệu đồng /người/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa,tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Yên Định luôn là địa phương nằm trong tốp đầu của tỉnh về sản xuất hạt lai f1. Song song với tập trung phát triển sản suất nông nghiêp,Yên Định đã đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Các nhà máy, doanh nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển vững chắc. Kinh tế phát triển,văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực,quốc phòng – an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Hệ thống chính trị được thường xuyên củng cố vững mạnh;nội dung phương thức lãnh đạo,chỉ đạo,quản lý,điều hành của cấp ủy,chính quyền được đổi mới và tăng cường;lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền ngày càng được nâng cao.

Cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp.

Phát triển công nghiệp trên địa bàn.

     Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới,Yên Định là một trong những huyện đi đầu của tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Sau 5 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đến năm 2015, toàn huyện có 24/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.Với những kết quả đạt được, ngày 5/4/2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông Thôn Mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ.

Huyện Yên Định Đạt chuẩn Nông thôn mới.

Những thành tựu mà Yên Định đã đạt được góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu mạnh, góp sức từng bước xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ dạy.

     Sau hơn 30 năm đổi mới,trên quê hương Yên Định hôm nay đã và đang chứng kiến biết bao những đổi thay, hòa nhịp cùng cả nước, cả tỉnh bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước và trong bức tranh tươi sáng đó với những thành tựu to lớn đáng tự hào đã đạt được là minh chứng sống động khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ huyện – nhân tố quyết định và khởi nguồn cho mọi thắng lợi trong suốt chặng đường 81 năm qua. Trải qua 81 năm xây dựng, trưởng thành, đến nay Đảng bộ huyện Yên Định đã có một đội ngũ đảng viên đông đảo với trên 9.500 ngàn đảng viên sinh hoạt trong 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI và Khóa XII,gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đó cũng là cơ sở đảm bảo cho mọi tháng lợi của Đảng bộ huyện trong giai đoạn cách mạng mới.

     Với những thành tích đã đạt được,Đảng bộ và nhân dân Yên Định đã vinh dự được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, nghành TW và tỉnh nhiều lần về thăm, biểu dương, khen thưởng. Năm 2005, hai xã là Quý Lộc và Định Tường được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2010 huyện được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2012 huyện được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 5xã Định Công,Định Tiến, Định Tân, Yên Trường, Quý Lộc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

     Chặng đường 81 năm qua Đảng bộ Yên Định đã luôn phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, vì lợi ích của nhân dân. Dân tin Đảng, đi theo Đảng với tất cả niềm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục tạo nên nên những trang sử  mới hào hùng vẻ vang.

 

                                                                                                                      Đức Nguyên