Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hoa, dâng hương tại Nhà truyền thống - Làng Ngọc Vực xã Yên Thịnh kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Yên Định.

Sáng 10/6, các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã dâng hoa, dâng hương tại nhà truyền thống - làng Ngọc Vực xã Yên Thịnh, nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Yên Định ngày nay ( 10/06/1938 – 10/06/2018).

       Cách đây tròn 81 năm, ngày 10/6/1938, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thanh Hóa, tại làng Ngọc Vực, xã Yên Thịnh đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Yên Định, tiền thân của Đảng bộ huyện Yên Định ngày nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, khẳng định bước trưởng thành, lớn mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào cách mạng của huyện Yên Định, góp phần quan trọng vào sự phát triển của phong trào cách mạng tỉnh Thanh Hóa. Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã có nhiều đóng góp vào sự thắng lợi của nhiệm vụ cách mạng và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

    Trải qua 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện yên Định đã không ngừng phát triển lớn mạnh, khẳng định vai trò lãnh đạo, là hạt nhân quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà. Từ một chi bộ Đảng ban đầu chỉ có 8 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có hơn 9.000 đảng viên, sinh hoạt tại 59 tổ chức cơ sở đảng. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền được nâng lên.

     Phát huy truyền thống 81 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện hôm nay tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Yên Định sớm trở thành huyện kiểu mẫu như lời Bác Hồ dạy.

                                                                                                                      Đức Nguyên