Sở nội vụ làm việc với UBND huyện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Vừa qua, Đoàn công tác Sở nội vụ do đồng chí Nguyễn Gia Nam giám đốc Sở nội vụ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện về kết quả thực hiện cải cách hành chính ( CCHC) trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện , trưởng, phó các phòng thuộc UBND huyện và lãnh đạo 3 xã Định Tân, Định Long và xã Định Bình.

   Toàn cảnh hội nghị

Trước khi làm việc đoàn đã đi kiểm tra tại 3 xã là Định Tân, Định Long và xã Định Bình về công tác triển khai thực hiện công tác CCHC trong cơ quan nhà nước năm 2022.

   Qua buổi làm việc đoàn đã đánh giá kết quả giải quyết TTHC từ tháng 1 năm 2021 đến nay cho thấy: Tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết TTHC đã tiếp nhận là 1.864 hồ sơ. Trong đó hồ sơ đã giải quyết là 1.811 hồ sơ, có 1.768 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 25 hồ sơ THCH không đủ điều kiện giải quyết, 28 hồ sơ trong hạn và có 43 hồ sơ quá hạn giải quyết. Ngoài ra, đoàn đã đi kiểm tra đánh giá một số nhiệm vị khác về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách về tài chính công, kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60- 2021/NĐ- CP, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, nhằm hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là xu thế trong giai đoạn 4.0. Đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng, nhằm hiện đại hóa nền hành chính. Góp phần thúc đẩy KT- XH trên địa bàn huyện ngày 1 phát triển…

      Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí giám đốc Sở nội vụ, trưởng đoàn công tác của tỉnh đã đánh giá và chỉ ra những nhiệm vụ trong công tác CCHC trên địa bàn huyện trong thời gia qua, đồng chí nhấn mạnh: Lãnh đạo UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bám sát các chương trình, kế hoạch của tỉnh về CCHC, thực hiện tốt việc quản lý công chức, viên chức, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thống nhất. Các TTHCH thường xuyên được kiểm tra, rà soát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đặc biệt, đến nay huyện đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001-2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức từ huyện xã thực hiện tốt công tác CCHC trong cơ quan nhà nước trong năm 2022 và những năm tiếp theo..

 

                                                                    Thực hiện: PV Thu Hiếu