Phụ nữ huyện chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng nông thôn mới(NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn, đặc biệt là phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn mới với các mô hình "nhà sạch vườn đẹp", "nhà sạch vườn mẫu".

Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Hội LHPN huyện đã tích cực tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua lồng ghép với các phong trào do Hội cấp trên phát động, đồng thời chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phần việc của mình. 

Kết quả thực hiện phong trào “Phụ nữ Yên Định tích cực xây dựng nhà sạch-vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu", trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 1256 hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch – vườn đẹp”, trong đó có 395 hộ được Hội Phụ nữ các xã, thị trấn gắn biển “Nhà sạch – vườn đẹp”, nâng tổng số hộ được gắn biển đến nay là 953 hộ.

Một số hình ảnh “Phụ nữ Yên Định tích cực xây dựng nhà sạch-vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu".

Về xây dựng vườn mẫu, đã có 87 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu từ đầu năm. Kết quả 6 tháng đầu năm đã có 38 hộ đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của vườn mẫu và đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện thẩm định công nhận.  

Từ những nỗ lực, tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là cảnh quan, môi trường nông thôn, các cấp hội phụ nữ huyện đã và đang góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

T/h: Lê Uyên.