Trường TPPT Thống nhất: Tổ chức diễn đàn “ Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường”.

Thực hiện hướng dẫn của huyện đoàn yên Định và các công văn chỉ đạo của ngành giáo dục, về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2022. Đoàn trường THPT Thống nhất đã tổ chức chương trình diễn đàn “ Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường” và “ An toàn giao thông học đường” diễn đàn đã thu hút toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh trong trường tham gia.

   Buổi diễn đàn đã gửi tới cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên và thầy cô giáo trong trường nhiều thông điệp hay, ý nghĩa qua các câu hỏi và trả lời tình huống,  bằng hình thức vẽ tranh tuyên truyền, qua các tiểu phẩm ngắn biểu diễn trực tiếp tại diễn đàn của các em học sinh thể hiện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ.

   Qua chương trình này, nhằm giáo dục cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên trong trường về ý nghĩa tình bạn, tình thân  và nét đẹp của tình bạn học đường, từ đó cùng nhau tiến bước. Góp phần  xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, học sinh tích cực, tiếp tục đẩy mạnh  “Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường” và  “An toàn giao thông học đường”.

 

 

                                                                    Thực hiện: PV Thu Hiếu