HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH: 5 NĂM MỘT NHIỆM KỲ NHIỀU DẤU ẤN

Với vai trò tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng nông dân vững mạnh về mọi mặt, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Yên Định đã phát huy tinh thần 'Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới- Hội nhập - Phát triển', Vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả nổi bật góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân và ngày càng khẳng định tổ chức Hội thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân thời đại mới.

Nhìn toàn cảnh bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Yên Định trong 5 năm qua, điều có thể dễ dàng nhận thấy đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm, hộ khá giàu ngày càng nâng lên. Giai cấp nông dân trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, khai thác hiệu quả các tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Nhiều mô hình phát triển mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao.

Xác định công tác xây dựng tổ chức hội, đặc biệt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Trong đó tập trung tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, Hội thi “Nhà nông đua tài” ... với tổng số trên 4.386 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 322.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia, cấp phát hơn 3.200 cuốn thông tin Nông dân Thanh Hóa đến các chi hội làm tài liệu sinh hoạt. Cùng với đó, các cấp Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của hội viên, nông dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên xem xét giải quyết; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước trong việc bàn giao đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp được 2.382 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 26.258 hội viên, tăng 26% so với Nghị quyết Đại hội đề ra; bình quân mỗi năm kết nạp được 476 hội viên mới. Hàng năm có 100% cơ sở Hội và 100 % chi Hội đạt khá, vững mạnh, không có chi hội, tổ hội yếu kém; 98,5% gia đình hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội còn đặc biệt quan tâm bồi dưỡng cán bộ, hội viên, nông dân giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 98 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Từ lực lượng hội viên nông dân đông đảo, vững mạnh góp phần quan trọng trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong giai cấp nông dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, luôn được Hội quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu có sức lan tỏa, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Với vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào, Hội đã chỉ đạo, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ đất đai tạo vùng sản xuất tập trung có hiệu quả kinh tế cao; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư nông nghiệp theo phương thức chậm trả; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Vì vậy, đã thu hút được đông đảo các hộ nông dân tham gia. Bình quân mỗi năm có 19.934 hộ đăng ký và đã có 14.950 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong đó có 12.448 hộ SXKD giỏi cấp xã, 1985 hộ SXKD giỏi cấp huyện, 498 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, 19 hộ SXKD giỏi cấp TW. Đến năm 2022 số hộ SXKD giỏi có mức thu nhập bình quân đạt 350 triệu đồng/năm, tăng 150 triệu đồng/năm so với năm 2018, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 900 triệu đến 1,6 tỷ đồng/năm trở lên. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động và có doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng ở xã Định Thành, Định Hòa, Yên Trung; mô hình sản xuất nấm Ngọc Việt xã Yên Phú; Tổ hợp chăn nuôi gà ở xã Yên Lâm; mô hình nuôi lươn không bùn ở xã Định Tăng.... Phong trào SXKD giỏi đã khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức: giúp về vốn, giống, kỹ thuật, ngày công lao động, về cách làm ăn. Trong nhiệm kỳ hội đã giúp đỡ 1.268 hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 371 triệu đồng, 1.970 ngày công lao động, hỗ trợ sinh kế trị giá quy đổi bằng tiền 816 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ hội viên giúp nhau vượt khó, thoát nghèo đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1,26 %.

Xây dựng thương hiệu nông sản phát triển sản phẩm OCOP của bà con nông dân.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân, trong 5 năm qua Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với phòng chuyên môn hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Ngân hành NN&PTNT, ngân hàng Bưu Điện Liên Việt thực hiện ủy thác cho vay đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách và các hộ nông dân vay vốn với tổng dư nợ thông qua tổ chức hội quản lý tính đến Quý I/2023 đạt trên 617 tỷ đồng; vận động xây dựng được trên 6 tỷ đồng quỹ HND xã, thị trấn trên địa bàn và hơn 500 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện. Song song với công tác hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, Hội còn chú trọng hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt được kết quả tốt. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức được 580 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học cho 56.250 lượt hội viên, nông dân, xây dựng được nhiều mô hình trình diễn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, ngành nghề mới có tác dụng thiết thực. Các cơ sở hội đã trực tiếp vận động, hướng dẫn thành lập mới 01 CLB nông dân với pháp luật; 01Hợp tác xã; 26 tổ hợp tác liên kết trồng trọt, chăn nuôi và 26 tổ hợp nghề nghiệp. Điển hình như mô hình Chi hội nghề nghiệp sản xuất bánh truyền thống thị trấn Quán Lào; mô hình Tổ hội nghề nghiệp sản xuất Cao ích mẫu xã Yên Thọ; sản xuất rau an toàn xã Định Bình…

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", trong nhiệm kỳ qua Hội nông dân các cấp trong huyện tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và bảo vệ môi trường bằng nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, như: thực hiện Mô hình “Phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025” tại 61 chi hội với 3.050 hố rác đã được xây dựng; Mô hình thùng thu gom bao bì, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng trên đồng ruộng với 4.000 thùng chứa tại các cánh đồng; mô hình nông dân tự quản với về vệ sinh an toàn thực phẩm, đoạn đường nồng dân tự quản; tham gia có hiệu quả dự án “Tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” do TW Hội Nông dân Việt Nam chủ trì.

Mô hình “Phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”.

Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, cách vận hành và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản; Hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản phẩm OCOP, tăng giá trị nông sản, tiêu biểu như: Bưởi Thanh Đường Yên Ninh, Trà túi lọc Ngọc Việt, Nấm Ngân nhĩ Ngọc Việt, Tổ yến tinh chế, Bánh cam duyên, Bánh lá răng bừa Nam Hương…. đã góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của huyện, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh của toàn huyện đến hết tháng 3/2023 lên 17 sản phẩm.

PV: Ông Trịnh Duy Nam, Chủ thể sản phẩm OCOP Bánh lá răng bừa Nam Hương,

Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo từng giai đoạn cụ thể. Trong nhiệm kỳ hội viên, nông dân đã tham gia tự nguyện đóng góp 4.9 tỷ đồng, 3.830 ngày công; hiến 25.600m 2 đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp và tài sản, công trình, cây cối, để góp phần làm các công trình hạ tầng nông thôn. Đến đầu tháng 4/2023 huyện đã có 6/22 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 37 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cấp huyện, 11 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cấp tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân huyện Yên Định đã gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ đã có 05 tập thể, 05 cá nhân được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua và bằng khen; 41 tập thể, 183 cá nhân và hộ gia đình nông dân được UBND các cấp, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2019 Hội nông dân huyện Yên Định được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Năm 2022 được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng giấy khen về thành tích đóng góp vào kết quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2022.

Phát huy những thành tích đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới 2023-2028, cùng với tiến trình phát triển chung của huyện, Công tác Hội và phong trào nông dân huyện Yên Định đứng trước nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức. Để vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ và đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Hội Nông dân huyện Yên Định tiếp tục đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi phát huy sức mạnh của giai cấp nông dân, góp phần cùng đảng bộ, Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với truyền thống cần cù, chịu khó của một vùng đất anh hùng, những chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, những giải pháp tích cực của chính quyền, với ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của nhân dân nói chung và nông dân nói riêng, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Hội Nông dân huyện Yên Định sẽ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên quê hương Yên Định anh hùng.

Đức Nguyên-Hiệp Thương

TTVHTTTT&DL