Ban thường trực UBMTTQVN xã Định Liên Tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX.

Chiều 16/6/20234, tổ đại biểu số 3 gồm các các ông bà: Vũ Ngọc Thưởng- phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Đăng Trường- Trưởng phòng kinh tế hạ tầng, bà Trần Thị Mai Hiên- Phó chủ tịch Hội nông dân huyện và ông Trịnh xuân Huy- Bí thư Đảng ủy xã Yên Trung đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Định Liên, trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Trịnh Văn Thể- TVHU- Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Bình- TVHU- Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Đức Thọ- TVHU- Chủ tịch MTTQ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của huyện, cùng cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo cử tri xã Định Liên.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT- XH của huyện 5 tháng đầu năm 2023, báo cáo kết quả giải quyết  ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện  khóa XIX. Tiếp đó,  Cử tri xã Định Liên đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành phát triển KT- XH, đảm bảo QP- AN  của huyện trong 5 tháng đầu năm. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và thẳng thắn Cử tri xã Định Liên đề xuất, kiến nghị lên tổ đại biểu HĐND huyện một số nội dung quan trọng mà cử tri đang quan tâm như:  Nhà nước có chính sách kích cầu cho nhân dân đẩy mạnh chương trình tích tụ đất đai quy mô lớn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp ; Chỉ đạo ngành điện sớm ri dời hệ thống cột trên các tuyến đường bê tông thôn, xóm; có chính sách hỗ trợ địa phương trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn giải quyết nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất cho nhân dân, nhà nước cần có giải pháp sữa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống kênh mương đã xuống cấp; cần giải quyết kịp thời tình trạng thiếu giáo viên, nhất là bậc học mầm non, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục để địa phương đẩy mạnh  xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2;  nâng cao mức hỗ trợ, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở...

   Tại buổi tiếp xúc, sau khi tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương đã tiếp thu giải trình và làm rõ một số nội dung liên quan mà cử tri trong xã  đã bày tỏa phản ánh thuộc thẩm quyền của xã.

  Thay mặt tổ Đại biểu số 3- HĐND huyện, ông Vũ ngọc thưởng- Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp giải trình những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri. Đồng thời, tiếp thu toàn bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện để chỉ đạo các phòng, ban, chức năng của huyện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, tích cực tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện . Đồng thời tổng hợp các ý kiến của cử tri địa phương gửi tới kỳ họp - HĐND huyện trong kỳ họp sắp tới  để xem xét, giải quyết.                                                        

                                                                                           Thực hiện: PV Thu Hiếu