Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại xã Yên Trường và xã Định Hải

Chiều ngày 19/7, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại xã Yên Trường và xã Định Hải. Cùng đi có lãnh đạo các phòng thuộc UBND huyện.

Tại xã Yên Trường và xã Định Hải, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung tiêu chí về giao thông, văn hóa; môi trường; chất lượng môi trường; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung….

Một số hình ảnh đồng chí Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại xã Yên Trường và xã Định Hải.

Giao ban nhanh với lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của 2 địa phương, trên cơ sở kiểm tra thực tế và báo cáo tóm tắt của lãnh đạo 2 xã về kế hoạch, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai, tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của các địa phương nói trên còn gặp khó khăn nhất là trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội, hoàn thiện các nội dung tiêu chí văn hóa; môi trường; chất lượng môi trường…

Đối với xã Định Hải, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn xã đã khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục chung sức đồng lòng tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Định Hải nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao vào đầu năm 2024.

Đối với xã Yên Trường, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa với quyết tâm cao nhất để hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là phải huy động được sự tham gia tích cực của Nhân dân trong thực hiện các tiêu chí, nhất là trong công tác đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng cũng yêu cầu các phòng, ngành chuyên môn của huyện tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng với các địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong đó cần tập trung hoàn thiện các nội dung về văn hóa; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp ….

Đức Nguyên - Hiệp Thương. TTVHTTTTDL