UBND xã Yên Trường- Ban chỉ đạo ANTT: Tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2023”.

Trong không khí kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ trọng đại của đất nước. Mới đây, UBND xã Yên Trường- Ban chỉ đạo ANTT xã đã tổ chức “ Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” tại thôn 1 của xã. Về dự có lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện - Thành viên BCĐ 138 huyện, lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND xã, trưởng các ngành, đoàn thể trong xã và đông đảo nhân dân trong thôn, trong xã.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân trong xã đã  cùng nhau ôn lại truyền thống 18 năm “ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá lại kết quả thực hiện trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  tren địa bàn. Góp phàn đảm bảo ANCT- TTATXH trên địa bàn xã Yên Trường trong những năm qua.

   Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo xã Yên Trường đã trao  giấy khen và phần thưởng của Chủ tịch UBND huyện và giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho  các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng  phong trào  “Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc “ năm 2023./.

                                                                                      Thực hiện: PV Thu Hiếu.