Hội nghị tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhà sử học và nhân dân về đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm.

Chiều ngày 12/9, UBND huyện, Ban xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm đã tổ chức hội nghị tổng hợp ý kiến đóng của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhà sử học và nhân dân về Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn của 04 thị trấn nói trên. Đồng chí Lê Xuân Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban xây dựng Đề án chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban xây dựng Đề án và lãnh đạo các thị trấn: Quán Lào, Thống Nhất, Quý Lộc và Yên Lâm.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Đề án, dự kiến có 27 đường, 82 phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm được đặt tên.

Qua quá trình tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhà sử học và nhân dân vào dự thảo Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm đã có 33 ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung thông tin về các tuyến đường, phố dự kiến đặt tên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ việc đặt tên đường, phố; vị trí và ý nghĩa tên đường, tên phố được đặt, sơ đồ đường, phố phải rõ ràng, cụ thể và phù hợp… qua đó khẳng định, tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa dân tộc, tôn vinh các danh nhân văn hóa và cách mạng tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cho các thế hệ người dân quê hương Yên Định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PV : Lê Uyên - Xuân Thắng.