Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023.

Sáng ngày 20/9, UBND huyện tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Đồng Chí Lê Xuân Thành, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được tiếp thu đầy đủ kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Theo đó, kế hoạch rà soát nêu rõ 

mục đích, yêu cầu; phạm vi, đối tượng áp dụng; tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo; quy trình, tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; phương pháp rà soát và phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; phương pháp xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình...

Thông qua tập huấn  giúp lãnh đạo UBND, công chức LĐ,TB&XH các xã, thị trấn, các trưởng thôn và cộng tác viên công tác xã hội nắm vững thông tin, quy trình, phương pháp để xác định chính xác, đầy đủ số lượng và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình; tạo cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2023 của huyện; qua đó, đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hoạch định chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

PV: Lê Uyên - Hiệp Thương.