Ban chỉ đạo CĐS huyện kiểm tra về triển khai thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn xã Định Hưng.

Mới đây, Ban chỉ đạo CĐS huyện kiểm tra về triển khai thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn xã Định Hưng.

Tại buổi kiểm tra xã Định Hưng đã báo cáo nhanh về kết quả triển khai thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn. Theo báo cáo xã Định Hưng đã tập tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cài đặt, đăng ký chữ ký số cá nhân, đăng ký mở tài khoản ngân hàng; Thông báo số; giao chỉ tiêu cài đặt, đăng ký chữ ký số cá nhân, tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng của UBND xã; Khai báo tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân; Tạo tài khoản cho người dân để khai thác, sử dụng các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh...

Ban chỉ đạo CĐS huyện thăm mô hình CĐS thôn Duyên Hy, xã Định Hưng.

 Kết quả toàn xã đã đạt tổng số: 3.273/5.311 tài khoản đạt tỷ lệ 61,62%; Tổng mức 1 đã cài đặt 1782, trong đó đã kích hoạt 1491; Tổng mức độ 2 là 1965, trong đó đã kích hoạt 1555 tài khoản.

   Cài đặt, tạo lập tài khoản App dùng chung của tỉnh cho người dân/doanh nghiệp; cài đặt miễn phí ứng dụng bảo vệ người dân trên môi trường mạng; Lập kênh “Chuyển đổi số” trên cổng thông tin điện tử của xã tại...Tạo lập, cấp chữ ký điện tử miễn phí cho 1601 người/3986 người đạt tỷ lệ 40,16%. Mở tài khoản ngân hàng tạo mã quét QR code thanh toán không dùng tiền mặt của các tiểu thương trong chợ và tại các hộ buôn bán kinh doanh cá thể trên địa bàn toàn xã; điểm thanh toán tiền điện. Kết quả số người có tài khoản ngân hàng là: 2.990/3986 tài khoản, đạt tỷ lệ 75,01%.

Tạo mã quét QR code tới từng thôn, xóm.

   Công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, mục đích về kết quả triển khai thí điểm mô hình “3 KHÔNG” trên các phương tiện thông tin đại chúng như: trên hệ thống truyền thanh của xã,cụm loa của thôn, trên các nhóm Zalo chung của các thôn, trang cổng thông tin điện tử của địa phương... tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

    Tại buổi kiểm tra xã Định Hưng đã kiến nghị, đề xuất một số khó khăn như: Công dân chưa thực hiện cài đặt kích hoạt định danh điện tử do vắng mặt khỏi địa phương, công dân không dùng điện thoại, chưa có nhu cầu. Nhận thức của một bộ phận nhân dân hiểu, tiếp cận những tiện ích của mô hình “3 không” còn hạn chế, tư tưởng không muốn cài đặt nhiều app trên điện thoại, Smartphone của người dân đang sử dụng phần lớn là các loại điện thoại điện thoại đời cũ, cấu hình thấp, dung lượng nhỏ nên khi cài đặt các app mất nhiều thời gian nhưng vẫn không thực hiện được.

     Đề nghị với cấp trên tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng

tới người dân; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích của thực hiện mô hình “3 không”. 

     Tại buổi kiểm tra, Ban chỉ đạo CĐS của huyện đánh giá cao về kết quả triển khai thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” xã Định Hưng. Đoàn trao đổi làm rõ một số nội dung, tiêu chí trong thực hiện thí điểm mô hình “3 Không” và sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra địa bàn toàn huyện.

PV: Lê Uyên.