Hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

Sáng ngày 21/9, UBND huyện phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản - Sở NN&PTNN Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và kiến thức về an toàn thực phấm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023 cho lãnh đạo quản lý cấp huyện, xã và và phổ biến pháp luật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản - Sở NN&PTNT Thanh Hóa; đồng chí Lê Xuân Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện. Công chức, viên chức Phòng NN&PTNT; Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa - Thông tin; Văn phòng HĐND, UBND huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Y tế huyện. Công chức phụ trách công tác ATTP các xã, thị trấn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thành, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của con người và tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao kiến thức, nhận thức và trách nhiệm của chủ thể sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng cũng như cán bộ làm công tác quản lý được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các học viên tham dự hội nghị cần nêu cao ý thức, tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai; Chấp hành đúng các quy định của Ban tổ chức để hội nghị tập huấn đạt kết qủa cao nhất.

Tại hội nghị tập huấn, đại diện Chi cục quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản - Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã truyền đạt, hướng dẫn các nội dung, gồm: Giới thiệu chung về kiến thức ATTP; Hướng dẫn tự công bố sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp; Hướng dẫn xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Các tiêu chí đánh giá đối với xã, thị trấn ATTP, ATTP nâng cao thuộc trách nhiệm quản lý ngành nông nghiệp về ATTP nông lâm thủy sản; Hướng dẫn đăng ký vận hành và bán hàng trên sàn thương mại điện tử; Quyết định 786 ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Hướng dẫn trong kiểm tra và sử lý vi phạm ATTP; trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về ATTP nông lâm thủy sản.

Qua tập huấn giúp các học viên hiểu rõ được các qui định của Nhà nước đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn về công tác thanh, kiểm tra xử lý các vi phạm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, người sản xuất về quản lý và thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Đức Nguyên-Hiệp Thương