Xã Yên Thái,huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài và sử dụng chữ ký cho người dân

Xã Yên Thái,huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài và sử dụng chữ ký cho người dân

Thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2023 và công văn số 2490/ UBND-VHTT của UBND huyện, về việc triển khai đẩy mạnh phát triển tiêu chí Xã hội số gắn với với đẩy mạnh thực hiện Thủ tục hành chính ( TTHC) trên cổng dịch vụ công, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các TTHC, giao dịch điện tử.

Trong thời gian này, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Yên Thái đã chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã chuyển biến rõ dệt, nhất là trong việc thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí chuyển đổi số.

Yên Thái hướng dẫn cài và sử dụng chữ ký cho người dân.

Đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng , cùng với  sự vào cuộc của tất cả cán bộ công chức xã, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức thực hiện hướng dẫn người dân tạo được 1.022 chữ ký số cá nhân cho người dân ở độ tuổi trưởng thành, ( đạt  chỉ tiêu Tỉnh giao 30%)  và đang phấn đấu đến giữa tháng 9/2023 toàn xã sẽ tạo được 1.400- 1.500 chữ ký số ( đạt trên 40-50%, vượt chỉ tiêu Tỉnh giao trong năm 2023).

   Cũng trong thời gian này, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06: Tập trung  tuyên truyền vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số …để người dân hiểu và đồng hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả được giao. Qua đó, Chính quyền địa phương Yên Thái cũng  xác định rõ:  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Chuyển đổi số sẽ giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, năng cao năng xuất lao động, năng lực cạnh tranh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền didaj phương. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06 trong năm 2023 và mục tiêu phát triển KT- XH theo nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Phòng Tư pháp huyện Yên Định