HĐND huyện- khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 ( kỳ họp chuyên đề).

Chiều 6/10/2023, HĐND huyện- khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ hịp thứ 12 ( kỳ họp chuyên đề). Để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023.

 Khai mạc và chủ trì kỳ họp có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng- Phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trịnh Văn Thể- TVHU- Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Trịnh Xuân Thúy- TUV- Bí thư huyện ủy, đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó bí thư-  Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND, các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các đoàn thể huyện, Chánh văn phòng huyện ủy, HĐND- UBND huyện, Trưởng các phòng, ban thuộc UBND huyện.   

Đại biểu tham dự kỳ họp.

         Toàn cảnh kỳ họp.         

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua chương trình, nội dung kỳ họp và xem xét các báo cáo, các tờ trình được lãnh đạo UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định gồm: Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số184 của HĐND huyện về dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 185 HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện giao trong lĩnh vực tài chính- Ngân sách và đầu tư công từ tháng 6 năm 2021 đến 31/8/2023; Tờ trình đề nghị chấp thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán thu tiền sử dụng đúng, chi phí giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sửu dụng đất trên địa bàn huyện; Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2023 do huyện quản lý (Đợt 2); Tờ trình về đề nghị phân bổ chi tiết chương trình Nông Thôn Mới năm 2023: Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư các Dự án và một số tờ trình, dự án  quan trọng khác…

 Tiếp đó, đại diện Ban KTXH- HĐND huyện  đã thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, bao gồm 22 dự thảo nghị quyết tờ trình thông qua quy hoạch thực hiện đề án trong thời gian tới, 100% đại biểu HĐND huyện thống nhất biểu quyết.

      Cũng tại kỳ học đồng chí Phó BTTTHU- Chủ tịch HĐND huyện đã thông qua tờ trình đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Vũ Hùng  Thơm,  nguyên Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Định Hòa.

   Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan. Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 12 , nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành  nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.  Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã  biểu quyết thống nhất cao thông qua các  tờ trình, nghị quyết, góp phần vào việc phát triển  của huyện trong giai đoạn tới và những năm tiếp theo.

 

                                                                  Thực hiện: PV Thu Hiếu