Hội nghị giao ban về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; dự kiến phân bổ nguồn vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác

Sáng 10/1, UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban về Kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; dự kiến phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Lâm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; các Uỷ viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện. Giám đốc các cơ quan: BHXH huyện; Trung tâm Y tế huyện; Điện lực, Viễn thông, Bưu điện huyện; Trung tâm VH,TT,TT&DL.

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị.

Theo dự thảo kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến nay huyện Yên Định đạt 5/9 tiêu chí, gồm các tiêu chí về: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; Kinh tế. 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục ; tiêu chí số 7 về Môi trường; tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống và tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đến nay thị trấn Quán Lào đạt 8/9 tiêu chí, 01 tiêu chí chưa đạt đó là Văn hóa, thể thao đô thị; thị trấn Thống Nhất đạt 7/9 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí Giao thông đô thị và tiêu chí Môi trường - an toàn thực phẩm; thị trấn Yên Lâm đạt 7/9 tiêu chí, 02 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí Giao thông đô thị và Văn hóa, thể thao đô thị; thị trấn Quý Lộc đạt 6/9 tiêu chí, 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí Giao thông đô thị; Thông tin, tuyên truyền đô thị và Văn hóa thể thao đô thị.

Dự thảo kế hoạch cũng đề ra nội dung và lộ trình thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao. Theo đó năm 2024, huyện Yên Định quyết tâm phần đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; tập trung xây dựng xã Định Hưng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Quý 1/2024 hoàn thành xã Yên Trường đạt chuẩn NTM nâng cao; quý 2/2024, xã Định Hải, Yên Thái, Định Tăng hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện lên 11/22 xã, đạt tỷ lệ 50%. Phấn đấu đến Quý 2/2024, 4/4 thị trấn đều được công nhận Đô thị văn minh…

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện cũng đã giao các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; các cơ quan có liên quan và MTTQ, các đoàn thể phụ trách các tiêu chí huyện NTM nâng cao và hưỡng dẫn các xã hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ tiêu chí xã NTM nâng cao, đô thị văn minh.

Hội nghị cũng đã xem xét dự kiến phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng NTM và đô thị văn minh trên địa bàn huyện năm 2024 và một số nội dung khác.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định rõ nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng NTM nâng cao gắn với xây dựng đô thị văn minh. Thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM huyện và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; các cơ quan có liên quan và MTTQ, các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của từng tiêu chí, chỉ tiêu, kịp thời hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, dồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để về đích NTM nâng cao năm 2024 đúng kế hoạch.

Đức Nguyên - Hiệp Thương, Trung tâm VHTTTTDL