(TTV) Gần 3000 hộ dân Yên Định bị ngập lụt do mưa lớn