Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

Đăng ngày 03 - 10 - 2019
100%

Sáng 3/10 , Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng Bộ huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng ủy viên Ban chấp Hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị của huyện. Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy và Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các xã thị trấn trong huyện. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

     Toàn cảnh hội nghị.

     Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, có triển vọng hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,36%, đạt 78,16% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người 33,71 triệu đồng, đạt gần 82% kế hoạch năm, cao hơn 3,65 triệu đồng so với cùng kỳ. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 30,56%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 34,85%; dịch vụ chiếm 34,59%. Trong nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 29.000 ha, giảm 0,51% so với cùng kỳ. Năng suất lúa trung bình 65,3 tạ/ha, đạt 97,46% kế hoạch năm, giảm 1,1% so với cùng kỳ.Tổng sản lượng 136.448 tấn, đạt 103,7% so với kế hoạch, giảm 2,72% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 30/9, toàn huyện có 24 xã, thị trấn với 71 thôn, 385 hộ chăn nuôi có dịch tả lợn Châu Phi, buộc phải tiêu hủy 6417 con lợn; trong đó có 2 xã đã công bố hết dịch, còn 22 xã có dịch. Kinh tế trang trại tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Sản xuất nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngoài ra, công tác phòng chống lụt bão được quan tâm chỉ đạo; Công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ. Đã xây dựng được 12/22 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh giao; 100% các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện được chứng nhận hoặc đã ký cam kết vệ sinh ATTP; 26/26 chợ đã triển khai xây dựng chợ ATTP; xây dựng 6 cửa hàng thực phẩm an toàn, vượt chỉ tiêu được giao và đã hoàn thành 10/10 bếp ăn theo chỉ tiêu được giao. Đến nay đã có 1 xã được công nhận xã ATTP; 2 xã đạt 4/4 tiêu chí và 7 xã đạt 3/4 nhóm tiêu chí.

     Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được tập trung, đến nay bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 11,7 tiêu chí. Trong đó xã Định Tân đã hoàn chỉnh hồ sơ công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao gửi UBND tỉnh thẩm định và xã Định Long đang hoàn thiện hồ sơ.

     Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ước đạt trên 2.386,54 tỷ đồng, đạt 77,87% kế hoạch năm, tăng 32,69% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm đã thành lập mới 65 doanh nghiệp, đạt 65% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 513 doanh nghiệp, tăng 100 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt trên 1.503,3 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Cũng trong 9 tháng đầu năm, các chính sách xã hội, lao động và việc làm được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện đạt nhiều kết quả. Đã giải quyết việc làm mới cho 3.802 lao động, đạt 84,5% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động 493 người, đạt 89,6% kế hoạch năm. Tiếp tục đẩy mạn công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện. Kết quả rà soát sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,74%.

     Công tác tài chính, tín dụng - thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến và đạt tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 776,3 tỷ đồng, đạt 118,54% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 221,485 tỷ đồng, đạt 81,55% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 2.204,34 tỷ đồng, đạt 68,25% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 36,61 triệu USD, đạt 81,36% kế hoạch năm. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao.

      Cùng với đánh giá những kết quả đạt, hội nghị đã thảo luận, nêu lên những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm  như: Các biện pháp quản lý dịch tả lợn Châu Phi chưa đạt hiệu quả; Công tác quản lý nước về tài nguyên khoang sản chưa chặt chẽ; Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án đang còn chậm… Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm với các mục tiêu cụ thể: Tăng trưởng giá trị sản xuất phải đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 7,48 triệu đồng/người trở lên; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 8,36 triệu USD ( kế hoạch năm là 45 triệu USD). Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 257,7 tỷ đồng; Thành lập mới 48 doanh ngiệp trở lên. Tạo việc làm mới cho 698 lao động. Có 3 xã đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và 2 đơn vị xã, thị trấn đạt danh hiệu kiểu mẫu...

     Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm để triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ phấn dấu đạt kết quả cao nhất góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã trao  bằng khen của Ban thường vụ tỉnh ủy cho 4 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền ( 2014 – 2018) và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2014 – 2018); 

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Xô, Phó chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện và Đồng chí Nguyễn Văn Xô, Phó chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen cho các đồng chí Đảng viên trong huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018.

                                                                                    Thực hiện: Lê Uyên

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Định 74/2015/NĐ- CP ngày 09/9/2015 của...(05/06/2020 4:11 CH)

MTTQ huyện Yên Định: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020(04/06/2020 3:36 CH)

Đảng bộ xã Yên Tâm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(03/06/2020 3:53 CH)

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Chi bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại thiệu Yên đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 3:26 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)