Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện tích tụ đất đai năm 2020.

Đăng ngày 13 - 11 - 2019
100%

Sáng 13/11, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện tích tụ đất đai năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch UBND, giám đốc HTXDVNN, cán bộ địa chính các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

       Năm 2019, các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, của UBND huyện về sản xuất nông nghiệp nói chung và sản sản xuất trồng trọt nói riêng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 29.077 ha, đạt 100,3% kế hoạch, bằng 99,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 136.448 tấn, bằng 105% so với kế hoạch và bằng 97,3% so với cùng kỳ. Trong đó cây lúa 18.335 ha, đạt 105,37% kế hoạch, bằng 98,2% so với cùng kỳ; năng suất bình quân ước đạt 65,3 tạ/ha; tổng sản lượng ước đạt 124.359,5 tấn. Cây ngô 3159 ha, đạt 112,8% kế hoạch, bằng 107,9% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 16.747 tấn. Cây ớt xuất khẩu đạt 1864,83 ha, năng suất bình quân đạt 9 tấn/ha, sản lượng đạt 17.547 tấn. Nhóm cây trồng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đạt 4.519,17 ha, tăng 535,69 ha so với năm 2018. Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng các loại rau , đậu, cây có củ đạt theo kế hoạch. Huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích sản xuất và phát triển bền vững. Nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất trồng trọt được thực hiện. Các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm tiếp tục cho hiệu quả kinh tế cao. Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất được quan tâm, đảm bảo cho sản xuất phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất ngành trồng trọt năm 2019 vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất ở một số đơn vị còn bị động; một số đơn vị chưa tích cực trong việc kêu gọi, thu hút doanh nghiệp và các cá nhân có tiềm năng kinh tế đầu tư vào nông nghiệp; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở một số địa phương chưa đáp ứng với so với yêu cầu thực tế....

     Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt giai đoạn 2016-2020, toàn huyện phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt trên 29.000 ha trở lên,  trong đó vụ Đông trên 4950 ha trở lên, vụ Chiêm Xuân 12.650 ha, vụ Thu Mùa 11.400 ha. Sản lượng lương thực cả năm đạt 130.000 tấn trở lên. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 150 triệu đồng/ ha/năm trở lên. Tổng diện tích lúa cả năm đạt 17.500 ha. Trong đó vùng lúa F1 đạt 120 ha/năm, vùng lúa chất lượng cao đạt từ 5000 ha/vụ trở lên. Các xã, thị trấn tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tập trung tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hoá, tăng cường sử dụng giống mới có chất lượng tốt, gắn liền với đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế….

 Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tích tụ, tập trung đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao năm 2020. Theo đó UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch tích tụ, tập trung đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao năm 2020 với tổng diện tích 1.100 ha để các xã, thị trấn thực hiện, gồm: Trồng trọt 780 ha, chăn nuôi 65 ha, thủy sản 235 ha.

     Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nói chung và công tác sản xuất trồng trọt nói riêng trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2020.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Phúc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao nỗ lực của các ban, ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn trong công tác triển khai sản xuất ngành trồng trọt năm 2019. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, sát với thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung và liên kết tiêu thụ sản phẩm; các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây trồng. Nhân dịp này Hội nghị đã khen thưởng cho các đơn vị thực hiện đạt kết quả cao trong thực hiện kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2019.

                                                                                                           Lê Uyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp.(24/04/2020 8:44 SA)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị báo cáo tình hình tiêm phòng Vácxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1...(05/03/2020 8:48 SA)

Huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng 8.700 ha lúa vụ xuân 2020(13/01/2020 3:29 CH)

Năm 2020, Yên Định đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt 29.000 ha trở lên (08/01/2020 10:38 SA)

Nhân rộng mô hình 'Nhà sạch - vườn mẫu' xã Yên Trung(09/12/2019 9:05 SA)

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện tích tụ đất đai năm...(13/11/2019 2:53 CH)

Xã Yên Phú đẩy mạnh sản xuất vụ đông.(20/09/2019 8:27 SA)

Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện(18/09/2019 8:35 SA)

Huyện Yên Định tập trung thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2019-2020(11/09/2019 4:18 CH)

UBND huyện- Công ty cổ phần Đại Thành tổ chức họi nghị trình diễn máy bay không người lái phun...(22/08/2019 4:02 CH)