Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của ủy Ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Định.

Đăng ngày 21 - 11 - 2019
100%

Chiều này 21/11/2019, Huyện Yên Định đã tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của ủy Ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Định. Về dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Ủy ban MTTQ huyện,; Thành viên ban chỉ đạo huyện; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện; Các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; UBND; Chủ tịch UBMTTQ; Trưởng các đoàn thể; cán bộ, công chức; Bí thư, thôn trưởng các xã Yên Phú, Yên Giang, Yên Bái, Yên Trường; Định Tường và thị trấn Quán Lào. Đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu về dự tại lễ công bố.

Đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại hội nghị.

      Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 786/QH – UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của ủy Ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Yên Định. Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện…Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch; Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết; Thông tin tuyên truyền; kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; Thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; Thu hồi con dấu cũ; Khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới. Đơn vị hành chính cấp xã mới gồm xã Yên Phú, Yên Trường và thị trấn Quán Lào chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 01/12/2019. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 mọi giao dịch hành chính của các tổ chức và nhân dân được thực hiện theo đơn vị hành chính mới. Tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính cấp xã mới vào ngày 01/12/2019.

      Hội ghị đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 của ủy Ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tỉnh Thanh Hóa và kế hoạch triển khai thực hiện của tổ chức Đảng; Mặt trấn tổ quốc; các đoàn thể về công tác bố trí sắp xếp cán bộ các xã, thị trấn mới thành lập.

      Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và các biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết như: Một số cơ chế chính sách đới với cán bộ về hưu trước tuổi; Cán bộ thôn sau khi sáp nhập; Thủ tục chuyển đổi cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân…

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu việc triển khai thực hiện nghị quyết số 786/QH – UBTVQH 14 ngày 16/10/2019 phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; Không làm xáo trộn đến dời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt đối với 6 xã Yên Phú, Yên Giang, Yên Bái, Yên Trường; Định Tường và thị trấn Quán Lào tập trung vào thực hiện thống kê, kiểm kê, hoàn thành các nhiệm vụ công tác bàn giao, tiếp nhận. Đồng thời đề nghị các xã thành lập các tổ để bàn giao, tiếp nhận theo từng lĩnh vực, từng nhóm; Theo từng nội dung công việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và tổ chức triển khai đồng bộ của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính sau khi sắp xếp, thành lập; Chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Thực hiện: Lê Uyên

<

Tin mới nhất

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt chi bộ thôn Phang Thôn, xã...(07/12/2019 8:56 SA)

Hội đồng NVQS huyện tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020(06/12/2019 9:20 SA)

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)