Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái , thù địch trong tình hình mới.

Đăng ngày 22 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 14/11/2019, Huyện ủy Yên Định – Ban chỉ đạo 35 của huyện, tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tạp huấn công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái , thù địch trong tình hình mới. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng- Phó BTTHU- chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo 35 của huyện về dự và khai mạc hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Hoàng Trung Hưng-TVHU- trưởng ban tuyên giáo huyện ủy- giám đốc TTBDCT huyện, trưởng, phó một số phòng ban của huyện, báo cáo viên các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn huyện.

   Đồng chí Vũ Bá Tuấn, trưởng phòng công tác tuyên truyền ban tuyên giáo tinht ủy đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chương trình như: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet; Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kỷ năng tuyên truyền phản bác trên mạng internet phục vụ cho hoạt động tác quyết; Mạng xã hội và kinh nghiệm phản bác từ một số địa phương…

     Qua lớp tập huấn này, nhằm giúp cho cán bộ Đảng viên, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn huyện, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, là một bộ phận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ tốt các giá trị tốt đẹp của dân tộc, của chế độ xã hội chủ nghĩa và con người việt nam. Góp phần xây dựng môi trường ổn định cho sự nghiệp đổi mới, pháy triển đất nước.

 

 

         Thực hiện: Thu Hiếu

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)

Đảng bộ xã Yên Thịnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(24/05/2020 8:23 SA)

Đảng bộ xã Yên Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.(21/05/2020 9:35 SA)

Đảng bộ xã Yên Thái đại hội đại biểu lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025. (20/05/2020 9:25 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 4:16 CH)

Đại hội Đảng bộ xã Định Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp(19/05/2020 3:27 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định.(18/05/2020 4:06 CH)