Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Định: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Trong những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, Yên Định đã có bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Những kết quả đạt được là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó Mặt trận Tổ quốc huyện đóng vai trò quan trọng với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Cảnh thị trấn Quán Lào.

   Yên Định là huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa với dân số hơn 163 ngàn người, có dân tộc Mường sinh sống chủ yếu trên địa bàn xã miền núi Yên Lâm. Huyện có 27 xã, 2 thị trấn và 149 khu dân cư. Những năm qua, cùng với sự phát triển của quê hương, hệ thống MTTQ huyện không ngừng được củng cố cả về tổ chức và hoạt động. Đến nay MTTQ huyện có 20 tổ chức thành viên. Các tổ chức thành viên thường xuyên mở rộng việc tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức và đạt tỷ lệ ngày càng cao. Trong nhiệm kỳ 2014 -2019,  một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cũng là một trong 5 chương trình hành động của UBMTTQ huyện đó là : “ Tuyên truyền, vận động; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện” đã được UBMTTQ huyện đặt lên hàng đầu. Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, thực hành dân chủ, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, mở rộng thành viên, hội viên, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ đó tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cộc sống. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động đã tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân từ đó xuất hiện nhiều gương sáng tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, làm hạt nhân tiêu biểu để đẩy mạnh thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.         

     Những ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ( 18/11) hàng năm đã được 100% khu dân cư trong huyện tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. MTTQ các cấp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, đồng bào công giáo, hộ nghèo, các đối tượng chính sách; Phối hợp với Ban Tôn giáo huyện hướng dẫn, quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện, nhất là trong Đại lễ Phật đản – phật lịch và dịp Lễ Noel.. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện luôn được tăng cường, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền ngày càng gắn bó...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh trao quà cho các hộ gia Đình Văn Hóa tại xã Yên Thọ.

    Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội... Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào đoàn kết giúp nhau về vốn, cây, con giống, các tổ hùn vốn, tín dụng tiết kiệm, tương trợ lẫn nhau được hình thành và phát huy hiệu quả. Người dân đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đưa nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế của huyện năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra luôn đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018, tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 18,56%. Toàn huyện có 878 trang trại, gia trại trong đó có 125 trang trại đạt tiêu chí; trên 10.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,719 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,6%. Đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Yên Định cũng luôn là một trong những địa phương dẫn đầu trong các phong trào thi đua của tỉnh.

     Trong chương trình hành động: “ Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước”, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền , vận động và nhân lên sức mạnh nội lực trong các tầng lớp nhân dân mà điểm nhấn nổi bật là phong trào thi đua “ Chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã diễn ra sôi nổi ở tất cả các địa phương trong huyện”. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện, nhất là Ban công tác mặt trận khu dân cư đã thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bàn bạc, hiến đất, góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới. Trong đó tiêu biểu như các xã Yên Lâm, Định Hòa, Định Tân và nhiều địa phương khác trong huyện. Từ việc phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã tạo ra khí thế và nguồn lực to lớn để các xã trong huyện thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó vai trò đoàn kết, tập hợp, vận động nhân dân của MTTQ được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đánh giá cao.

       Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới,Yên Định là một trong những huyện đi đầu của tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các tiêu chí. Sau 5 năm bắt tay vào XDNTM, đến năm 2015, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện đạt 4.100 tỷ đồng, trong đó 65% vốn do nhân dân đóng góp đồng thời hiến hàng nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng và đã có 24/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối năm 2017, toàn huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, ngày 5/4/2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông Thôn Mới đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Tại buổi lễ đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã khẳng định : những thành tựu mà Yên Định đã đạt được góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu mạnh,góp sức từng bước xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ dạy. 

     Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng NTM, văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc đầy ấn tượng. Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các danh hiệu kiểu mẫu đã được tập trung triển khai đồng bộ. Kết quả đã có 100% khu dân cư văn hóa; toàn huyện có 87,2% gia đình văn hóa. Không dừng lại ở những thành quả đã đạt được, hiện nay với sự tiếp tục vào cuộc của hệ thống chính trị trong đó có MTTQ và các tổ chức thành viên, phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu đang được đẩy mạnh với lộ trình và bước đi phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 28 thôn, khu phố được công nhận kiểu mẫu; 22.978 người đạt công dân kiểu mẫu; 2 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu xã kiểu mẫu, trong đó Định Tân là đơn vị được chọn là xã điểm của tỉnh về XDNTM kiểu mẫu.  Hưởng ứng các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như Hội Nông dân triển khai phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững”, “ Nông dân thi đua xây dựng NTM”, tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao. Hội phụ nữ với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven đường; Mô hình phụ nữ tự quản về VSATTP và phong trào phụ nữ Yên Định nói không với thực phẩm bẩn....

     Cũng trong nhiệm kỳ qua, quỹ vì người nghèo do MTTQVN huyện và các xã vận động đã đạt trên 7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 365 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ mua bê sinh kế cho 21 hộ gia đình và tặng hàng nghìn xuất quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết nguyên đán hàng năm.  Ngoài ra, trong các đợt thiên tai, lũ lụt, MTTQ các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt, tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ của tỉnh, các tổ chức và cá nhân kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt trong năm 2017, toàn huyện đã vận động được gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống người dân. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng xuất chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, từ đó tạo ra những hiệu ứng tích cực, phát huy khả năng sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Trao nhà tình thương

     Bên cạnh việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Yên Định đã nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình hành động: “ Phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”. MTTQ cùng các tổ chức thành viên và các ban, ngành liên quan tổ chức cho nhân dân học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà; tổ chức góp ý vào các Dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp, các dự thảo Nghị quyết HĐND.. vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả cao. Trong 5 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, toàn huyện đã tổ chức 101 cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện ; hướng dẫn cơ sở tổ chức hơn 900 hội nghi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, thị trấn, thu hút hơn 70.000 cử tri tham gia; hơn 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền, vận động và  lấy ý kiến nhân dân trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo dân chủ, công khai và nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong 5 năm, MTTQ đã chủ trì, phối hợp tổ chức 268 cuộc giám sát trong đó cấp huyện tổ chức 57 cuộc với 28 nội dung giám sát; cấp xã tổ chức 197 cuộc với 20 nội dung. Các xã, thị trấn đã tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ...

     Bên cạnh đó, MTTQVN huyện đã không ngừng chú trọng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Việc kiện toàn bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được củng cố và tăng cường. Nhiệm kỳ qua, đã có gần 700 lượt cán bộ Mặt trận từ xã đến khu dân cư và 92 lượt cán bộ chủ tịch MTTQ xã, thị trấn và Ban Thường trực UBMTTQ huyện được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương, tỉnh và huyện tổ chức; đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn hóa, hoàn thiện về trình độ chuyên môn, chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đến nay Ban Thường trực UBMTTQ huyện có 3 đồng chí có trình độ thạc sỹ và 1 đồng chí có trình độ đại học; đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện là Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.

     Từ những nỗ lực và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Yên Định đã được Ủy ban Trung ương MTTQVN, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và nhiều danh hiệu khác Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi nói trên phải kể đến sự lãnh, chỉ đạo, định hướng sâu sát của Huyện ủy; sự quan tâm, tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. MTTQ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động từ đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được xây dựng, củng cố vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đánh giá về vai trò và những kết quả MTTQ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhân mạnh: “ Trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ huyện và cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân đặc biệt là hướng về cơ sở. Vai trò của MTTQ các cấp trong huyện trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là phong trào thi đua xây dựng NTM đồng thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương”

      Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ huyện.

     Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư TW Đảng: Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/02/2018 của Ban Thường trực UBTWMTTQVN; Chỉ thị số 19-CT/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở và Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn trong huyện tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng lộ trình đã đề ra. Đến ngày 27/3/2019, Đại hội MTTQ của 29 xã, thị trấn trong huyện đã được tổ chức thành công tốt đẹp với 992 người được hiệp thương cử vào ủy viên UBMTTQ. Có 5 đồng chí Chủ tịch MTTQ cấp xã là Ủy viên BTV Đảng ủy và 22 đồng chí là đảng ủy viên. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bean Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện tin tưởng: “ Với thành công của Đại hội MTTQ cấp xã là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội MTTQ huyện lần thứ X Nhiệm kỳ 2019 - 20124, khẳng định bản lĩnh, tầm quan trọng và vị thế của MTTQ trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

    Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch MTTQ huyện khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

      Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã để lại những dấu ấn đậm nét. Các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa bền lâu trong các tầng lớp nhân dân. Đây là những bài học kinh nghiệm, là nền tảng vững chắc để MTTQ huyện vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 với tinh thần “ Đoàn kết – Dân chủ - sáng tạo – Hiệu quả”, góp phần xây dựng Yên Định sớm trở thành huyện kiểu mẫu.

<

Tin mới nhất

Xã Định tăng tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2020(26/07/2020 10:03 SA)

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN VÀ TRAO QUÀ CHO CÁC THƯƠNG BINH NHÂN DỊP 27/7/2020(21/07/2020 8:46 SA)

Hội nông dân huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết và biểu dương điển hình tiên tiến phong...(13/07/2020 4:02 CH)

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi...(17/06/2020 4:03 CH)

Phụ nữ Yên Định thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước(12/06/2020 4:52 CH)

Xã Định Tăng tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.(09/06/2020 3:52 CH)

Yên Lâm: Điểm sáng trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới(13/05/2020 8:51 SA)

Gương cựu chiến binh Trịnh Xuân Nam làm kinh tế giỏi.(29/04/2020 4:06 CH)

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ Chiêm Xuân 2020(20/04/2020 8:13 SA)

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện - MTTQ huyện, Khen thưởng đột xuất cho 10 đơn vị có thành...(14/04/2020 2:47 CH)