Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “ Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” năm 2019

Đăng ngày 30 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 – 2019) và 50 năm ngày mất của Người ( 2/9/1969-2/9/2019), sáng 30/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cấp huyện năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chủ trì hội nghị

       Hội nghị đã thông qua Quyết định của Huyện ủy về Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “ Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cấp huyện năm 2019 do đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện làm Trưởng ban; đồng chí Lê Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó ban và các thành viên là trưởng, phó các ban, phòng, tổ chức hội, đoàn thể và các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện. Các đối tượng tham gia cuộc thi gồm cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được cấp ủy cơ sở lựa chọn, gới thiệu và đăng ký dự thi. Hình thức tổ chức cuộc thi gồm phần thuyết trình và trả lời câu hỏi phụ. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 7 đến 25/8/2019. Đối với cấp xã hoàn thành cuộc thi trước ngày 5/8/2019 và cấp huyện hoàn thành trước ngày 10/8/2019. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng do đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân tham gia tích cực, nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như Di chúc của Người, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

     Cùng với triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 – 2019) và 50 năm ngày mất của Người ( 2/9/1969-2/9/2019) trong đó có việc tổ chức tốt cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý và cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu cao đẹp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa.              

   Đồng chí Hoàng Trung Hưng, TVHU, Trưởng ban tuyên giáo huyện, Giám đốc TTBDCT huyện nhấn mạnh. 

      Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng ( 1/8), đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện nhấn mạnh: Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2019) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Thông qua các hoạt động kỷ niệm để phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo, củng cố và tăng cường niềm tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và cuộc chiến đấu vinh quang của các thế hệ đi trước. Đây cũng là dịp để cán bộ Ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

                                                                                                   Thực hiện : Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH...(21/11/2019 3:52 CH)

UBND huyện tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019(21/11/2019 2:33 CH)