Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 – hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2019/TT- BLĐTBXH.

Đăng ngày 02 - 08 - 2019
100%

Sáng ngày 2/8/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2019/TT- BLĐTBXH ngày 2/1/2019. Về dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thành- TVHU- Phó CTUBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên phòng lao động TBXH huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo của huyện, lãnh đạo, cán bộ chính sách các xã, thị trấn trong huyện.

     Thực hiện kế hoạch 37 ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc già soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều hướng thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin…để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỡ trợ giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội năm 2019.

   Qua hội nghị này để các địa phương, đơn vị đánh giá lại và xác định được danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp…có miwcs sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm  y tế theo luật bảo hiểm y tế.

   Cũng qua hội nghị này, UBND huyện yêu cầu, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, từng người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của MTTQ và các đoàn thể, để phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

 

 

        Thực hiện :    Thu Hiếu

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH...(21/11/2019 3:52 CH)

UBND huyện tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019(21/11/2019 2:33 CH)