Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

UBND huyện: Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc.

Đăng ngày 27 - 09 - 2019
100%

Sáng 27/9/2019, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc cho hơn 100 can bộ, Đảng viên là chủ tịch UBMTTQ, trưởng ban văn hóa và các đồng chí là bí thư kim thôn trưởng các xã, thị trấn trong toàn huyện. Về dự và khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Trung Tâm BDCT huyện, phòng nội vụ, phòng văn hóa huyện. Thầy giáo Vũ Tất Thành- giảng viên chính trường chính trị tỉnh đã về trực tiếp truyền những nội dung chuyên đề lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được tiếp thu một số kiến thức quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc như: Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề đặt ra ở Thanh Hóa hiện nay; Quan điểm chính sách của Đảng, nhà nước việt nam về tôn giáo; Phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo theo chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng HCM, một số văn kiện chủ yếu của Đảng, nhà nước ta về tôn giáo và giải quyết vấn đề về tôn giáo, phương pháp, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới…

    Qua lớp tập huấn này nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc cho các đồng chí cán bộ Đảng viên ở cơ sở, đặc biệt là các đồng chí cán bộ Đảng viên ở 14 xã trong huyện có đồng bào giáo dân sinh sống, tích cực tuyên truyền các chủ, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, dân tộc; Động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt lương giáo một nhà, nêu cao truyền thống “ sống phúc âm trong lòng dân tộc” để phục vụ hạnh phúc của đồng bào giáo dân, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng bào công giáo luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương ngảy một giàu đẹp văn minh.

    

 

    Thực hiện:  Thu Hiếu

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Định 74/2015/NĐ- CP ngày 09/9/2015 của...(05/06/2020 4:11 CH)

MTTQ huyện Yên Định: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020(04/06/2020 3:36 CH)

Đảng bộ xã Yên Tâm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(03/06/2020 3:53 CH)

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Chi bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại thiệu Yên đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 3:26 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)