Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

Đăng ngày 27 - 09 - 2019
100%

Sáng 27/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức, UBKT tỉnh ủy và trưởng các phòng, đoàn thể của huyện. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

      Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, có triển vọng hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,36%, đạt 78,16% kế hoạch năm. Trong đó nông, lâm - thủy sản tăng 3,56%, đạt 81,66% kế hoạch năm; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 24,24%, đạt 78,01% kế hoạch năm; dịch vụ tăng 24,61%, đạt 76,12% kế hoạch năm. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 30,56%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 34,85%; dịch vụ chiếm 34,59%. Thu nhập bình quân đầu người 33,71 triệu đồng, đạt 81,84% kế hoạch năm, cao hơn 3,65 triệu đồng so với cùng kỳ.

      Về sản xuất nông, lâm, thủy sản: giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.589,22 tỷ đồng, đạt 81,66% kế hoạch năm. Trong đó ngành nông nghiệp đạt 2,495,318 tỷ đồng, đạt 81,87% so với kế hoạch, tăng 3,39% so với cùng kỳ.Tổng diện tích gieo trồng đạt 29.077,3 ha, giảm 0,51% so với cùng kỳ. Năng suất lúa trung bình 65,3 tạ/ha, đạt 97,46% kế hoạch năm, giảm 1,1% so với cùng kỳ.Tổng sản lượng 136.448 tấn, đạt 103,7% so với kế hoạch, giảm 2,72% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 22/9, toàn huyện có 20 xã, thị trấn với 56 thôn, 262 hộ chăn nuôi có dịch tả lợn Châu Phi, buộc phải tiêu hủy 5.255 con lợn; trong đó có 6 xã, thị trấn đã công bố hết dịch, còn 14 xã có dịch. Kinh tế trang trại tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. Bên cạnh đó, công tác phòng chống lụt bão; đảm bảo vệ sinh, môi trường được quan tâm chỉ đạo. 9 tháng đầu năm đã xây dựng được 12/22 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh giao; 100% các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện được chứng nhận hoặc đã ký cam kết VSATTP; 26/26 chợ đã triển khai xây dựng chợ ATTP; xây dựng 6 cửa hàng thực phẩm an toàn, vượt chỉ tiêu được giao và đã hoàn thành 10/10 bếp ăn theo chỉ tiêu được giao. Đến nay đã có 1 xã được công  hận xã ATTP; 2 xã đạt 4/4 tiêu chí và 7 xã đạt 3/4 nhóm tiêu chí.

     Phong trào XDNTM tiếp tục được tập trung, đến nay bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 11,7 tiêu chí. Trong đó xã Định Tân đã hoàn chỉnh hồ sơ công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao gửi UBND tỉnh thẩm định và xã Định Long đang hoàn thiện hồ sơ.

     Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ước đạt trên 2.386,54 tỷ đồng, đạt 77,87% kế hoạch năm, tăng 32,69% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm đã thành lập mới 65 doanh nghiệp, đạt 65% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 513 doanh nghiệp, tăng 100 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt trên 1.503,3 tỷ đồng, đạt 85,4% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Cũng trong 9 tháng đầu năm, các chính sách xã hội, lao động và việc làm được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện đạt nhiều kết quả. Đã giải quyết việc làm mới cho 3.802 lao động, đạt 84,5% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động 493 người, đạt 89,6% kế hoạch năm. Tiếp tục đẩy mạn công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện. Kết quả rà soát sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 10,74%.

     Công tác tài chính, tín dụng - thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến và đạt tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 776,3 tỷ đồng, đạt 118,54% kế hoạch năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 221,485 tỷ đồng, đạt 81,55% kế hoạch năm. Tổng mức bán le hàng hóa và dịch vụ 2.204,34 tỷ đồng, đạt 68,25% kế hoạch năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 36,61 triệu USD, đạt 81,36% kế hoạch năm. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng,  và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong 9 tháng đầu năm, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm với các mục tiêu cụ thể: Tăng trưởng giá trị sản xuất phải đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 7,48 triệu đồng/người trở lên; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 8,36 triệu USD ( kế hoạch năm là 45 triệu USD). Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 257,7 tỷ đồng; Thành lập mới 48 doanh ngiệp trở lên. Tạo việc làm mới cho 698 lao động. Có 3 xã đạt chuẩn VSATTP và 2 đơn vị xã, thị trấn đạt danh hiệu kiểu mẫu... Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, các giải pháp chủ yếu đã được đề ra, trong đó tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động ván hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh sáp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Kết luận số 53-KL/TW của ban Bí thư ( Kháo XII) về việc chỉ đạo đáu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thoomg tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 30-CT/TW của ban Chấp hành TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

     Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ 9 háng đầu năm đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 3tháng cuối năm để triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ phấn dấu đạt kết quả cao nhất góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                            

                                                                                Thực hiện : Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Định 74/2015/NĐ- CP ngày 09/9/2015 của...(05/06/2020 4:11 CH)

MTTQ huyện Yên Định: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020(04/06/2020 3:36 CH)

Đảng bộ xã Yên Tâm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(03/06/2020 3:53 CH)

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Chi bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại thiệu Yên đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 3:26 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)