Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng 8.700 ha lúa vụ xuân 2020

Đăng ngày 13 - 01 - 2020
100%

Vụ xuân 2020, huyện Yên Định phấn đấu gieo cấy 8.700 ha lúa. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Yên Định đã xây dựng phương án sản xuất, giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích cho từng xã, thị trấn trên địa bàn.

Bà con nhân dân trong huyện bảo vệ an toàn cây mạ cho sản xuất vụ xuân 2020.

    Theo phương án sản xuất vụ Xuân 2020, huyện Yên Định có kế hoạch gieo trồng 12.650 ha trở lên. Trong đó cây lúa có diện tích 8.700 ha. Dự kiến trong tổng diện tích giao trồng 12.650 ha cây vụ Xuân có 3.500 ha trở lên các cây trồng được liên kết theo chuỗi giá trị. Trong đó diện tích lúa F1 từ 120 ha trở lên; lúa giống thuần đạt 1.500 ha trở lên và diện tích ngô F1 đạt 50 ha trở lên. Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Yên Định đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt ngay từ đầu vụ để giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện thời tiết, phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ vào phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020 của huyện để xây dựng phương án sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ sản xuất và thực hiện nghiêm lịch thời vụ đã đề ra. Hiện nay nông dân các xã thị trấn đã gieo mạ đồng thời thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cho diện tích mạ phát triển và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành gieo cấy theo đúng lịch thời vụ.

                                                                                                                      Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp.(24/04/2020 8:44 SA)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị báo cáo tình hình tiêm phòng Vácxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1...(05/03/2020 8:48 SA)

Huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng 8.700 ha lúa vụ xuân 2020(13/01/2020 3:29 CH)

Năm 2020, Yên Định đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt 29.000 ha trở lên (08/01/2020 10:38 SA)

Nhân rộng mô hình 'Nhà sạch - vườn mẫu' xã Yên Trung(09/12/2019 9:05 SA)

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và kế hoạch thực hiện tích tụ đất đai năm...(13/11/2019 2:53 CH)

Xã Yên Phú đẩy mạnh sản xuất vụ đông.(20/09/2019 8:27 SA)

Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện(18/09/2019 8:35 SA)

Huyện Yên Định tập trung thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2019-2020(11/09/2019 4:18 CH)

UBND huyện- Công ty cổ phần Đại Thành tổ chức họi nghị trình diễn máy bay không người lái phun...(22/08/2019 4:02 CH)