Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Năm 2020, Yên Định đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt 29.000 ha trở lên

Đăng ngày 08 - 01 - 2020
100%

Năm 2020, huyện Yên Định đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng 29.000 ha trở lên, giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng/ha/năm trở lên.

 Trong lĩnh vực trồng trọt, huyện tập trung chỉ đạo chuyển đổi đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản để có hiệu quả kinh tế, tăng giá trị/ha canh tác; phát triển ngành trồng trọt toàn diện gắn với ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, an toàn thực phẩm và có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, huyện phấn đấu diện tích lúa gieo trồng cả năm đạt  17.4 00 ha, sản lượng lương thực cả năm đạt 131.610 tấn trở lên. Diện tích lúa hiệu quả thấp chuyển sang trồng cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản đạt 200 ha trở lên; diện tích ngô đạt 3.100 ha trở lên.

   Huyện cũng đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt kết quả cao như: Tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành sản xuất; thực hiện nghiêm lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật, phương thức sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả công tác phòng trừ dịch hại. Đặc biệt chú trọng khâu bảo quản, chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; siết chặt công tác quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản và thực hiện các chính sách nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu,kế hoạch sản xuất cả năm và từng vụ.

                                                                                                                                                                                                                                                 Đức Nguyên

 

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định có trên 18.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 –...(03/07/2020 8:29 SA)

Yên Định: Chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa(22/06/2020 3:07 CH)

Yên Định gieo cấy đạt 95% diện tích lúa mùa năm 2020(17/06/2020 4:11 CH)

Hội nghị ra mắt và tập huấn HTX sản xuất rau, củ, quả an toàn Xã Định Tăng.(11/06/2020 4:00 CH)

Tập trung thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa 2020(18/05/2020 9:06 SA)

Huyện Yên Định thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp.(24/04/2020 8:44 SA)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị báo cáo tình hình tiêm phòng Vácxin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1...(05/03/2020 8:48 SA)

Huyện Yên Định phấn đấu gieo trồng 8.700 ha lúa vụ xuân 2020(13/01/2020 3:29 CH)

Năm 2020, Yên Định đặt mục tiêu tổng diện tích gieo trồng đạt 29.000 ha trở lên (08/01/2020 10:38 SA)

Nhân rộng mô hình 'Nhà sạch - vườn mẫu' xã Yên Trung(09/12/2019 9:05 SA)