Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH TÂN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NHIỆM KỲ MỚI 2020 - 2025

Đăng ngày 06 - 03 - 2020
100%

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Tân, huyện Yên Định đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, vững tin bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.

Một số hình ảnh về sự đổi mới trên quê hương Định Tân.

       Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Định Tân chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Minh chứng rõ nét là tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 18,74%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong đó ngành nông nghiệp tăng bình quân 1,3%; ngành công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng bình quân 11,88%; ngành dịch vụ tăng bình quân 17,02%. Tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 8.386 tấn, kế hoạch nhiệm kỳ là 7000 tấn. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác năm 2020 ước đạt 152 triệu đồng, đạt 98,06% so với mục tiêu đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,4 triệu đồng, tăng 14,4 triệu đồng so với mục tiêu đại hội đề ra. Tổng vốn đầu tư XDCB 5 năm ( 2015 - 2019) đạt 420,62 tỷ đồng, tăng 2,59% so với mục tiêu đại hội. Đến nay xã không còn hộ nghèo. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của Định Tân không chỉ được thể hiện qua những con số mà còn bằng cảm nhận của mỗi người dân ở nơi đây về những đổi thay của quê hương trong 5 năm qua với nhiều gam mầu tươi sáng và rõ nét. Trong đó ấn tượng nhất là bức tranh nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại đã và đang hình thành nên những làng quê đáng sống.

     Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Định Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ; làm tốt công tác quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, mạnh dạn chuyển đổi các vùng lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp, trồng rau màu, cây ăn quả, đưa giống mới, cây con mới vào sản xuất; kêu gọi, thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Định Tân đã thực hiện tốt sản xuất cả 3 vụ trong năm, chú trọng mở rộng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó đáng chú ý là địa phương đã quy hoạch, chuyển đổi một số vùng trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau màu, hạt lai F1, cây ăn quả từ 13,4 ha năm 2015 lên 90,75 ha năm 2019. Giá trị sản xuất rau màu, cây ăn quả đã đạt từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình sản xuất cánh đồng rau sạch mang lại giá trị thu nhập cao cho bà con nhân dân trong xã.

     Bên cạnh đó, xã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. hàng năm đã thu hút và giải quyết việc làm tại chỗ cho 800 - 1.000 lao động của địa phương. Trong nhiệm kỳ, Định Tân đã thành lập mới 9 doanh nghiệp, 1 Hợp tác xã; xuất khẩu lao động 135 người, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất của các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn xã tăng nhanh từ 93.247 triệu đồng năm 2015 lên 226.287 triệu đồng, năm 2019, tăng 142,67% so với đầu nhiệm kỳ đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

Các doanh nghiệp, công ty tại địa phương đã thu hút nhiều lao động trong và ngoài xã có công ăn, việc làm ổn định.

     Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, không dừng lại ở những kết quả đạt được, sau khi được công nhận xã nông thôn mới năm 2013, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Định Tân đã huy động trên 420 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại. Các công trình như: Nhà máy và hệ thống đường ống nước sạch; sữa chữa, mua sắm trang thiết bị 03 trường học, trạm y tế; khu xử lý và lò đốt rác thải tập trung; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cơ sở hạ tầng các khu vực cấp đất ở; xây mới nhà văn hóa thôn, khu luyện tập thể dục thể thao; hệ thống rãnh thoát nước, đường hoa ở các thôn... được hoàn thành đã làm thay đổi diện mạo và bộ mặt kinh tế nông thôn của địa phương ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và dân chủ ở cơ sở được phát huy. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, sau 1 năm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được 20/20 sở, ban, ngành thẩm định đánh giá mức độ hoàn thành vào cuối năm 2019 và có văn bản đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã Định Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương đó là: kinh tế phát triển, chính trị ổn định, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; xã không còn hộ nghèo, cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền.

     Cùng với sự phát triển về kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội của Định Tân trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo. Xã có 3 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia và luôn nằm trong tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh tham gia thi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. 4/4 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa giai đoạn 2017 - 2019; 97,74% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

     Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,46%; tỷ lệ trẻ em từ 0 - 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 5,5%. 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó số hộ sử dụng nước sạch là 87%. Tỷ lệ qua đào tạo đạt 72% và 99% lao động có việc làm.

      Có thể khẳng định những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Định Tân đạt được trên tất các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là hết sức quan trọng, tạo thế và lực để Định Tân tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong công cuộc đổi mới của đất nước và trong những thành tích đó có vai trò chỉ đạo, điều hành sát đúng, phù hợp với thực tiễn của chính quyền, sự tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.

 Song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Định Tân luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/ TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 17 đảng viên mới. Đảng bộ xã có 8 chi bộ trực thuộc với trên 300 đảng viên trong đó có 4 chi bộ thôn, 3 chi bộ nhà trường và trạm y tế. Qua đánh giá hàng năm, có 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liên tục các năm từ 2015 - 2019, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

     Đồng chí Lê Văn Thuần, Bí thư Đảng Bộ xã Định Tân khẳng định:

      Từ những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Định Tân đã được Huyện ủy Yên Định tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 để học tập, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đảng bộ xã Định Tân xác định: vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, do đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội. Với tinh thần đó, đến ngày 18/2, 100% các chi bộ cơ sở của Đảng bộ xã Định Tân đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, sáng suốt lựa chọn 23 đồng chí bầu vào cấp ủy của các chi bộ để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ mới. Kết quả Đại hội các Chi bộ thuộc đảng bộ xã Định Tân được xem là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, quyết định thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Chính trị - Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, an ninh địa phương, là tiền đề cho các bước chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Định Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp với quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế và giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trở thành xã kiểu mẫu trên quê hương Yên Định anh hùng.

     Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ xã Định Tân quyết tâm phấn đấu dành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Định Tân vững bước đi lên cùng với các địa phương trong huyện xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giầu đẹp, văn minh.

                                                                                      Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Hội LHPN huyện Yên Định tổ chức nhiều hoạt động phòng chống dịch covid-19 (30/03/2020 9:50 SA)

Đoàn TNCSHCM, thị trấn Quán Lào, Hội LHPN thị trấn phối hợp với CLB Doanh nghiệp trẻ thị trấn...(30/03/2020 9:38 SA)

Xã Định Hưng tổ chức phát khẩu trang, tuyên truyên phòng chống dịch và phát động phong trào ủng...(27/03/2020 3:38 CH)

Huyện đoàn đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 Và thực hiện tháng thanh niên 2020.(27/03/2020 9:03 SA)

Cơ quan Dân Đảng và Cơ quan UBND huyện Yên Định phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19(26/03/2020 9:13 SA)

Bệnh viện đa khoa huyện tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 Và cấp phát khẩu trang miễn...(24/03/2020 8:59 SA)

ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH TÂN VỮNG TIN BƯỚC VÀO NHIỆM KỲ MỚI 2020 - 2025(06/03/2020 11:19 SA)

Hiệu quả bước đầu của mô hình điểm xanh - sạch - đẹp và phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn...(02/03/2020 9:43 SA)

Huyện Đoàn Yên Định phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch CoVid 19.(24/02/2020 3:14 CH)

Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Định: Tăng cường công tác phòng chống Dịch Corona ( nCov).(11/02/2020 9:38 SA)