Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 08 - 05 - 2020
100%

Xác định công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Do vậy, huyện Yên Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

       Ban Tuyên giáo huyện ủy đã định hướng, hướng dẫn các xã, thị trấn; Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng và bằng nhiều hình thức cổ động trực quan... Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những thành tựu đã đạt được và mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới của địa phương, đơn vị và của toàn huyện.

Đảng bộ và nhân dân Yên Định ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trọng tâm là tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; làm rõ đại hội Đảng bộ các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của địa phương, đơn vị.

Một số hình ảnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đơn vị trên địa bàn huyện.

      Để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đạt hiệu quả cao, theo đúng kế hoạch đề ra, trước mắt là trong công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Yên Định tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban tuyên giáo, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện: Lê Uyên

 

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trong triển khai nhiệm vụ phát triển...(18/05/2022 3:05 CH)

Tập huấn, triển khai mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành...(11/05/2022 10:37 SA)

Thị Trấn Quán Lào tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.(08/05/2022 10:14 SA)

Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.(17/04/2022 10:17 SA)

Đoàn xã Định Long tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027.(16/01/2022 3:55 CH)

Huyện Yên Định thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp(08/12/2021 10:00 SA)

CÔNG AN HUYỆN RA QUÂN TUYỂN TRUYỀN, XỦ LÝ XE Ô TÔ QÚA TẢI TRỌNG(21/06/2021 8:36 SA)

Lễ ra quân công trình thanh niên cấp huyện năm 2021, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ...(14/03/2021 9:13 SA)

Đoàn TNCSHCM tỉnh Thanh Hóa cụm đồng bằng: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào...(10/12/2020 5:24 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hội chợ Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2020.(23/11/2020 3:21 CH)