Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Đại hội Đảng bộ xã Định Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Trong 2 ngày, 18-19/5/2020, Đảng bộ xã Định Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tổ chức huyện ủy; Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy – Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Lê Xuân Thành, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và các đồng chí đại diện một số ban, ngành của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ; các đồng chí đảng viên huy hiệu 60 năm, 70 năm tuổi đảng và 135 đại biểu đại diện cho 324 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Các đại biểu về dự Đại hội xã Định Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đnh Hòa đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đi hi Đng b xã  nhiệm kỳ 2015-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đng b đã phát trin mi 20 đng viên, đt 67% chỉ tiêu cấp trên giao. Hàng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đảng viên hoàn thành tt nhim v đt 94,26%. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế phát triển, các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh trong nhân dân. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 19,31%, vượt 3,86% so với mục tiêu Đại hội đề ra . Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm trên 1.500 ha, năng suất lúa bình quân 13,1 tấn/ha/năm. Giá trị sản xuất trên ha canh tác tăng từ 126,44 triệu đồng năm 2015  lên 150,64 triệu đồng năm 2019, tăng 0,64 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội đề ra. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt năm 2019 đạt 49,26 triệu đồng/người, tăng 9,46% so với mục tiêu Đại hội đề ra (mục tiêu Đại hội là 45 triệu đồng). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, với sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân với nhiều mô hình mới, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhất là phong trào xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Toàn cảnh công sở xã Định Hòa.

      Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư XDCB đạt 468 tỷ đồng, tăng 5,88% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng. Các chế độ chính sách được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng, góp phần tạo sự ổn định xã hội, sự đồng thuận của nhân dân. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,41% giảm 6,19% so với năm 2015; các chương trình giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần vào việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 95%; tổ chức cho 139 lượt người đi làm việc, lao động có thời hạn ở nước ngoài, tăng 108% so năm 2015, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình.

    Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, mô hình gia đình thể thao, câu lạc bộ thể thao được mở rộng, tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT ngày càng tăng, chiếm 75%, tăng 20% so với năm 2015; Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 93,51% tăng 03% so với năm 2015; các thiết chế văn hóa không ngừng được tăng cường, 100% số làng, thôn có nhà văn hóa, khu thể thao vui chơi; quần thể Di tích Điện thừa hoa được, tu bổ và tôn tạo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc TTBD chính trị huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy – Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Định Hòa vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới, đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá những thành tựu, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã Định Hòa cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Các đại biểu đã phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025  và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI  nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian sắp tới.

Thực hiện: Lê Uyên

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Định 74/2015/NĐ- CP ngày 09/9/2015 của...(05/06/2020 4:11 CH)

MTTQ huyện Yên Định: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020(04/06/2020 3:36 CH)

Đảng bộ xã Yên Tâm tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.(03/06/2020 3:53 CH)

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Chi bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại thiệu Yên đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.(26/05/2020 3:26 CH)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)