Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đăng ngày 26 - 05 - 2020
100%

Ngày 26- 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Nghị quyết số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Định có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, phòng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh các xã, thị trấn trong huyện.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai Nghị quyết số 55 ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quán triệt, triển khai Kết luận số 70 ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 42 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quán triệt, triển khai Kết luận số 69 ngày 24-2-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 41 ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 44 ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và triển khai Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, triển khai Thông báo kết luận số 173 ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và triển khai Kế hoạch hành động cảu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51 ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16 ngày 15-4-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sau hội nghị, các các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nội dung theo tinh thần thiết thực, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

                                                                                                   Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên(16/09/2020 8:31 SA)

HĐND huyện Yên Định bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND...(13/09/2020 10:48 SA)

Huyện Yên Định: Tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.(11/09/2020 10:29 SA)

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ.(11/09/2020 10:21 SA)

HUYỆN ỦY YÊN ĐỊNH: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ(08/09/2020 9:26 SA)

UBND huyện- Phòng nội vụ phối hợp với TTBD chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội...(07/09/2020 8:54 SA)

UBND huyện- Phòng nội vụ phối hợp với TTBD chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ...(03/09/2020 2:40 CH)

Huyện Yên Định: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về môi trường, VSATTP và giải...(03/09/2020 8:11 SA)

UBND huyện Yên Định đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng...(01/09/2020 4:52 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ...(31/08/2020 9:32 SA)