Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Yên Định gieo cấy đạt 95% diện tích lúa mùa năm 2020

Đăng ngày 17 - 06 - 2020
100%

Với phương châm tích cực, khẩn trương, bà con nông dân huyện Yên Định đã tập trung phương tiện, nhân lực cho gieo cấy lúa vụ mùa năm 2020 theo đúng khung thời vụ tốt nhất để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông.

Bà con nhân dân trong huyện tích cực gieo cấy vụ mùa năm 2020.

     Theo phương án sản xuất vụ mùa 2020, huyện Yên Định phấn đấu gieo cấy 8.800ha lúa trở lên. Cơ cấu giống gồm: lúa lai; Lúa thuần: Q5, SHPT3, Thiên ưu 8, Lam sơn 8, DT30; lúa chất lượng: J01, J02, NA6;  nếp các loại,...và một số giống lúa sản xuất theo  hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Đến ngày 16/6, toàn huyện đã gieo cấy đạt 95% diện tích lúa mùa theo kế hoạch đề ra. Nhiều hộ nông dân đã áp dụng biện pháp gieo thẳng và sử dụng dịch vụ mạ khay, máy cấy nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương gieo cấy vụ mùa nhất là trong điều kiện nắng nóng gay gắt kéo dài, ngành Nông nghiệp huyện đã tích cực chỉ đạo đơn vị khai thác các công trình thủy lợi phối hợp với các xã điều tiết nước hợp lý phục vụ cho công tác gieo cấy và chăm sóc lúa của bà con nông dân.

Thực hiện: Đức Nguyên.

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(02/08/2021 9:05 SA)

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò(02/07/2021 8:56 SA)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng...(18/06/2021 9:47 SA)

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021(14/06/2021 3:06 CH)

Huyện Yên Định: Chủ động phòng, chống lụt bão(31/05/2021 10:08 SA)

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.(31/05/2021 10:06 SA)

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông và phơi màu.(13/04/2021 3:58 CH)

Tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh(18/03/2021 8:54 SA)

Huyện Yên Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(12/03/2021 4:01 CH)

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021(08/03/2021 8:59 SA)