Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

Đăng ngày 17 - 07 - 2020
100%

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Thịnh.(15/01/2021 8:42 SA)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Định Hải. (31/12/2020 4:26 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Thọ. (31/12/2020 4:23 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Trung. (31/12/2020 4:21 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Định Tân. (31/12/2020 4:19 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Phú. (31/12/2020 4:17 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Thị trấn Quán Lào. (31/12/2020 4:14 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Định Tăng.(31/12/2020 4:12 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Phong. (31/12/2020 4:10 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất.(31/12/2020 4:07 CH)