Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định có trên 18.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 – 2020

Đăng ngày 03 - 07 - 2020
100%

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong những phong trào lớn được các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Định triển khai thực hiện có hiệu quả. Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đã góp phần cổ vũ tinh thần, nghị lực vượt khó của nông dân; giúp các hội viên phát huy sức mạnh đoàn kết, giúp nhau vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, Hội Nông dân huyện đã thường xuyên quán triệt Nghị quyết của Huyện uỷ về phát triển kinh tế xã hội đồng thời tăng cường sức mạnh đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức tuyên truyền vận động tập thể và hội viên nông dân tham gia đăng ký phấn đấu trở thành những tập thể và hộ nông dân SXKD giỏi, trên cơ sở đó các cơ sở Hội tổ chức cho các chi, tổ hội ký kết thi đua phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Từ đó đã tạo được sức lan tỏa phong trào mạnh mẽ cho phong trào, cổ vũ tinh thần, nghị lực vượt khó của nông dân.

Một số mô hình gia trại, trang trại mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao.

     Trong năm năm từ 2015 – 2020, toàn huyện có 18.588 hộ đạt SXKD giỏi các cấp, trong đó có 19 hộ cấp TW; 498 hộ đạt cấp tỉnh; 1.985 hộ đạt cấp huyện và 16.086 hộ SXKDG cấp xã. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đều có mức thu nhập bình quân từ 50 triệu đến  300 triệu đồng; một số hộ đạt hàng tỷ đồng. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến năm 2019 còn 1,52%. Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã giúp nhiều nông dân Yên Định làm giàu và thoát nghèo bền vững. Sức lan toả rộng lớn của phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp tích cực cùng huyện nhà thực hiện hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                     Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(02/08/2021 9:05 SA)

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò(02/07/2021 8:56 SA)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng...(18/06/2021 9:47 SA)

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021(14/06/2021 3:06 CH)

Huyện Yên Định: Chủ động phòng, chống lụt bão(31/05/2021 10:08 SA)

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.(31/05/2021 10:06 SA)

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông và phơi màu.(13/04/2021 3:58 CH)

Tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh(18/03/2021 8:54 SA)

Huyện Yên Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(12/03/2021 4:01 CH)

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021(08/03/2021 8:59 SA)