Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đăng ngày 07 - 08 - 2020
100%

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, năm 2011, trung bình toàn huyện mới đạt 9,1 tiêu chí / 1 đơn vị. Đến năm 2017, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Ngày 5/4/2016, huyện Yên Định được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2015 và là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Miền Trung. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận huyện NTM, huyện Yên Định tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chương trình xây dựng nông thôn mới, như: Quyết định 691/QĐ- TTg, ngày 5/6/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 25/2018/QĐ- UBND, ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020.

100% đường giao thông nông thôn xã Định Tân được nhựa và bê tông hóa.

     Ngay sau khi triển khai chủ trương ở cấp tỉnh vào cuối tháng 8-2018, xã Định Tân đã mạnh dạn đăng ký tham gia xây dựng “xã NTM nâng cao”. Với sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân và nhiều cách làm sáng tạo, đến nay xã Định Tân đã hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 25 của UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện Yên Định. Xã Định Tân phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt xã NTM kiểu mẫu.    

Cùng với xã Định Tân, phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở xã Định Long đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay xã Định Long đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Quyết định 691 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 25 của UBND tỉnh. Theo kết quả rà soát xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, hiện nay 24/24 xã trên địa bàn huyện đạt từ 10-15 tiêu chí ( trong đó 100% các xã đạt các tiêu chí về Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, tổ chức sản xuất, văn hóa và hành chính công).

Bộ mặt NTM xã Định Long được đổi mới toàn diện,

Một số hình ảnh nhân dân trong huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao.

       Để thực hiện Đề án xây dựng thôn, làng, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ- UBND, ngày 11/7/2018 và Quyết định số 26/QĐ- UBND, ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí, thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2020. UBND huyện đã tổ chức cho cán bộ xã, thôn tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng thôn, làng, xã kiểu mẫu tại tỉnh Hà Tỉnh, Nghệ An và một số thôn trong huyện. Cùng với đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lựa chọn thôn, khu phố điểm để xây dựng thôn, khu phố kiểu mẫu. Bám sát các tiêu chí thôn, khu phố kiểu mẫu các thôn, khu phố thực hiện xây dựng thôn, khu phố kiểu mẫu năm 2020. Hầu hết các xã, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia góp công, góp của thực hiện xây dựng thôn, khu phố kiểu mẫu, tiến hành chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng mương thoát nước, đậy nắp mương, xây dựng bồn hoa và trồng hoa, đánh số nhà... Trong đó điển hình thực hiện tốt như: Thôn Thành Phú thị trấn Quán Lào, Thôn 7 xã Quý Lộc, Thôn Mỹ Bi xã Yên Thái, Thôn Phúc Thôn xã Định Long, thôn Duyên Lộc xã Định Hải, thôn Bùi Hạ 1 xã Yên Phú, thôn Mỹ Nga xã Định Bình, thôn Yên Định xã Định Tân… Với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tính đến 15/6/2020, trên địa bàn huyện Yên Định đã có 7 thôn, khu phố, gồm: Khu phố 2 Thị trấn Thống Nhất; Thôn Mỹ Bi xã Yên Thái; Thôn 7 xã Quý Lộc; Thôn Yên Hoành, Yên Định, Kênh thôn và Thôn Tân Long của xã Định Tân đã được UBND huyện công nhận thôn, khu phố kiểu mẫu. Các thôn khác như: Thành Phú thị trấn Quán Lào, Phúc thôn xã Định Long, Thôn Mỹ Nga xã Định Bình, Thôn Duyên Lộc xã Định Hải, Thôn Thị Thư xã Yên Phong, Thôn Thọ Lọc xã Yên Trung... đang tiếp tục nỗ lực hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Một số hình ảnh nhân dân Yên Định chung sức chung lòng trong xây dựng NTM.

      Từ những kết quả đã đạt được, huyện Yên Định đề ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025: Có 100 số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 50% số xã NTM kiểu mẫu; 70% số thôn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 80 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu đến năm 2025 giảm còn 1%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt trên 95%; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt trên 95%. Để đạt được mục tiêu trên, hướng tới xây dựng NTM bền vững, huyện Yên Định tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và của tỉnh vào điều kiện thực tiễn của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo Chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh",                                                                                                                                                             

 

                                                                                              Thực hiện: Đức Nguyên – Lê Uyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên(16/09/2020 8:31 SA)

HĐND huyện Yên Định bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND...(13/09/2020 10:48 SA)

Huyện Yên Định: Tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.(11/09/2020 10:29 SA)

Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ.(11/09/2020 10:21 SA)

HUYỆN ỦY YÊN ĐỊNH: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ(08/09/2020 9:26 SA)

UBND huyện- Phòng nội vụ phối hợp với TTBD chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội...(07/09/2020 8:54 SA)

UBND huyện- Phòng nội vụ phối hợp với TTBD chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ...(03/09/2020 2:40 CH)

Huyện Yên Định: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về môi trường, VSATTP và giải...(03/09/2020 8:11 SA)

UBND huyện Yên Định đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng...(01/09/2020 4:52 CH)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ...(31/08/2020 9:32 SA)