Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Phấn đấu trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh.

Đăng ngày 17 - 08 - 2020
100%

Trong 3 ngày từ 15 – 17/8, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể . Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh. các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân; Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 250 đảng viên đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Một số hình ảnh các đại biểu về tham dự tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch điều hành tại Đại hội.

        Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh và với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh và của khu vực Bắc Trung bộ. Trong nhiệm kỳ có 28/31 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó một số lĩnh vực xếp trong nhóm dẫn đầu của tỉnh.

Tiêu biểu là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 18,70%, vượt mục tiêu Đại hội (18,52%), đứng thứ 3 toàn tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; năng lực, quy mô sản xuất ngày càng tăng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,85 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội ( 42,56 triệu đồng), gấp 1,93 lần năm 2015, đứng thứ 7 toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 9,7% năm 2015 xuống còn dưới 0,5% năm 2020. Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, xếp trong nhóm các huyện dẫn đầu về thu hút đầu tư, đầu tư nước ngoài; Chương trình xây dựng NTM đạt được những thành tựu quan trọng, đến nay, huyện có 2 xã là Định Tân và Định Long đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 10 – 12 tiêu chí NTM nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ theo hướng xã hội hóa và nâng cao về chất lượng; giáo dục mũi nhọn luôn đứng tốp đầu của tỉnh; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh cho nhân dân; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành; tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, dẫn đầu các huyện trong tỉnh về thực hiện sáp nhập thôn, khu phố. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định lần thứ XXVI với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, đã đề ra 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, Quốc phòng – An ninh và công tác xây dựng Đảng, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của tỉnh, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ huyện Yên Định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ huyện Yên Định cũng đề ra 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho người lao động; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trên địa bàn huyện; Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn cùng với 3 khâu đột phá, đó là: Tập trung tích tụ đất đai gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng về giao thông, văn hóa, đô thị; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ huyện Yên Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

       Phát biểu tại đại hội, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Đảng bộ huyện Yên Định đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị để đại hội thảo luận, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, các giải pháp phù hợp để khắc phục.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ huyện Yên Định cần nhận thức sâu sắc rằng, trong giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đối với Thanh Hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đó phải chuyển dần và hướng tới phát triển theo chiều sâu là chủ đạo, phải được chuyển hóa để vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của từng địa phương, đơn vị, trong đó Yên Định phải đi trước, làm trước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Đối với huyện Yên Định, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, vì vậy huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhất là chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ cao, thu hút mạnh mẽ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhiệm kỳ này, huyện Yên Định tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nên càng phải tập trung xây dựng, đánh giá đúng các tiêu chí để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thực chất đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – xây dựng, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị thị trấn Yên Định mở rộng. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tập trung làm thật tốt công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh. Quan tâm phát triển dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó, huyện Yên Định cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội. Đảng bộ huyện cần phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội. Làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo, tuyên truyền, quảng bá, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, biến truyền thống thành nguồn lực quan trọng xây dựng huyện ngày càng phát triển bền vững.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản. Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc, không để phát sinh, phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đòi hỏi huyện Yên Định phải là phải chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Trọng tâm xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Muốn vậy, Thường trực, Ban Thường vụ và từng thành viên cấp ủy phải giữ cho được và nâng cao hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, coi trọng đoàn kết, thống nhất là nhiệm vụ hàng đầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Yên Định sẽ có nhiều bứt phá và trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh, góp phần cùng cả tỉnh sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Một số hình ảnh Đoàn chủ tịch và các Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung, thống nhất cao, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện Yên Định khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Yên Định đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; bầu UBKT, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020.  Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định khóa XXV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXV được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu UBKT gồm 7 thành viên và bầu đồng chí Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXV giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XXVI.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu huyện đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

BCH Đảng bộ huyện Yên Định khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ quyết tâm xây dựng quê hương Yên Định ngày một giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Định đã thành công tốt đẹp. Phát biểu Bế mạc đại hội, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy  nêu rõ: Để thực hiện được mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 phấn đấu đưa huyện Yên Định trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở sớm đưa nội dung Nghị quyết của Đại hội thành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chuyển hóa nhanh những nội dung Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mỗi thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tiền phong, gương mẫu, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, chung sức xây dựng quê hương Yên Định ngày thêm giàu đẹp, văn minh; xứng danh với truyền thống, quê hương anh hùng.

Thực hiện: Đức Nguyên - Lê Uyên.

 

 

 

                                                          

 

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức giao nhận quân năm 2021(27/02/2021 10:47 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình sản xuất những tháng đầu năm; công tác chuẩn bị bầu cử...(26/02/2021 10:02 SA)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...(25/02/2021 10:45 SA)

Thanh niên Thị trấn Thống Nhất sẵn sàng lên đường nhập ngũ.(24/02/2021 10:57 SA)

Ban thường trực UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy...(24/02/2021 10:40 SA)

Hội đồng NVQS xã Định Tăng: Tổ chức gặp mặt liên hoan chia tay, tặng quà thanh niên lên đường...(24/02/2021 8:56 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tháng 2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm...(23/02/2021 8:21 SA)

UBND huyện: Tổ chức HN giao ban tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu- Triển khai...(19/02/2021 4:25 CH)

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất...(18/02/2021 4:09 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tình hình sản xuất và...(18/02/2021 8:49 SA)