Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp

Đăng ngày 08 - 12 - 2021
100%

Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Yên Định đã từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Với mục tiêu thu hút doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện Yên Định đã hoạch định các mục tiêu cụ thể về chương trình phát triển DN cho từng năm, thực hiện đồng bộ các giải pháp như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.Từ năm 2016 đến năm 2020, huyện đã thu hút 58 dự án đầu tư (6 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án trọng điểm là: Dự án trang trại bò sữa Thống Nhất của Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa, tổng số vốn đăng ký 1.600 tỷ đồng, diện tích 2.500 ha và Dự án Nhà máy giầy ALENA của Công ty TNHH ALENA Việt Nam, tổng số vốn đăng ký 1.400 tỷ đồng, diện tích 23,083 ha và 6 dự án lớn, gồm: Nhà máy điện năng lượng mặt trời xã Yên Thái của Công ty CP Sông Lam Sơn La, vốn đăng ký 800 tỷ đồng, diện tích 12,6 ha; khu thương mại dịch vụ tổng hợp Lan Chi tại thị trấn Quán Lào của Công ty TNHH Business Hà Nam, vốn đăng ký 59,41 tỷ đồng, diện tích 2,3 ha; Nhà máy may Quý Lộc, xã Quý Lộc của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa, vốn đăng ký 110 tỷ đồng, diện tích 4,28 ha; Nhà máy sản xuất và khai thác đá xã Yên Lâm của Công ty CP FLC AMD, vốn đăng ký 250 tỷ đồng, diện tích 10,2 ha; Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp xã Định Liên, của Công ty TNHH JASAN Thanh Hóa, vốn đăng ký 780 tỷ đồng, diện tích 9,96 ha; Nhà máy giấy bao bì Thanh Sơn tại xã Yên Thái của Công ty CP Giấy Mục Sơn, vốn đăng ký 20 tỷ đồng, diện tích 1 ha. Sự có mặt của các dự án đã đánh dấu bước nhảy vượt bậc về thu hút đầu tư và chất lượng đầu tư của huyện. Cùng với đó, huyện Yên Định luôn quan tâm, tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh bình đẳng. Trong 5 năm ( 2015-2020), toàn huyện đã thành lập mới 399 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 652 doanh nghiệp.Thương mại, dịch vụ phát triển với nhiều doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị bán lẻ. Việc thu hút các doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng và phát triển các thành phần kinh tế đang giải quyết việc làm cho khoảng trên 20.000 lao động có việc làm thường xuyên, ổn định; đồng thời tạo đòn bẩy cho sự phát triển, tác động lan tỏa tới các nhà đầu tư khác tìm đến như một địa điểm đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, huyện Yên Định tiếp tục tăng cường công tác tạo lập môi trường kinh doanh hấp dẫn, thuận tiện, thông thoáng, minh bạch cho nhà đầu tư. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; không ngừng kêu gọi, thu hút đầu tư trên cơ sở lựa chọn các dự án đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả, bảo đảm phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường; xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội./.

                                                                                Đức Nguyên-TTVHTTTTDL

 

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trong triển khai nhiệm vụ phát triển...(18/05/2022 3:05 CH)

Tập huấn, triển khai mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ thành...(11/05/2022 10:37 SA)

Thị Trấn Quán Lào tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.(08/05/2022 10:14 SA)

Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.(17/04/2022 10:17 SA)

Đoàn xã Định Long tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh, nhiệm kỳ 2022- 2027.(16/01/2022 3:55 CH)

Huyện Yên Định thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp(08/12/2021 10:00 SA)

CÔNG AN HUYỆN RA QUÂN TUYỂN TRUYỀN, XỦ LÝ XE Ô TÔ QÚA TẢI TRỌNG(21/06/2021 8:36 SA)

Lễ ra quân công trình thanh niên cấp huyện năm 2021, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ...(14/03/2021 9:13 SA)

Đoàn TNCSHCM tỉnh Thanh Hóa cụm đồng bằng: Tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào...(10/12/2020 5:24 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hội chợ Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2020.(23/11/2020 3:21 CH)