Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.

Đăng ngày 31 - 05 - 2021
100%

Phấn khởi sau vụ Xuân thắng lợi, hiện nay nông dân huyện Yên Định đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy vụ Mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Bà con nhân dân trong huyện tiến hành sản xuất vụ mùa năm 2021.

      Vụ Mùa 2021, huyện Yên Định có kế hoạch gieo cấy 8.700 ha lúa, cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa lai, lúa thuần và lúa chất lượng cao, như: Q5, SHPT, Thiên ưu 8, J01, J02, Tám Xoan, Bắc Thịnh... Trong đó tập trung sử dụng giống lúa chế biến SHPT có khả năng chịu ngập úng tốt hơn trong vụ mùa. Năng suất lúa bình quân vụ Mùa 2021, toàn huyện sẽ phấn đấu đạt 61 tạ/ha. Trên cơ sở kế hoạch triển khai sản xuất vụ Mùa 2021, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thời vụ, tuyển chọn các giống cây trồng mới, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Chỉ đạo nhân dân tăng cường gieo cấy các giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng cao. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ mùa cho các đơn vị.

    Để phục vụ tốt cho công tác sản xuất vụ Mùa, ngoài việc chủ động cung ứng đầy đủ nguồn giống, phân bón và vật tư nông nghiệp thiết yếu, UBND huyện chỉ đạo Phòng NN&PTNT và các địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị khai thác các công trình thủy lợi Nam Sông Mã xây dựng kế hoạch, lịch cấp nước, xả nước cụ thể với từng địa phương, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước phục vụ cho bà con gieo mạ, đổ ải và gieo cấy lúa đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bám sát đồng ruộng, chủ động lấy nước vào ruộng khi có nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý; đẩy mạnh cơ giới hóa, tập trung giải phóng đất để gieo cấy vụ Mùa đúng khung lịch thời vụ... Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự tích cực của nông dân các địa phương, huyện Yên Định đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện để sẵn sàng bước vào sản xuất, giành thắng lợi vụ Mùa năm 2021.

Thực hiện: Đức Nguyên

TTVHTTTT&DL huyện.

                                              

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(02/08/2021 9:05 SA)

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò(02/07/2021 8:56 SA)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng...(18/06/2021 9:47 SA)

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021(14/06/2021 3:06 CH)

Huyện Yên Định: Chủ động phòng, chống lụt bão(31/05/2021 10:08 SA)

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.(31/05/2021 10:06 SA)

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông và phơi màu.(13/04/2021 3:58 CH)

Tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh(18/03/2021 8:54 SA)

Huyện Yên Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(12/03/2021 4:01 CH)

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021(08/03/2021 8:59 SA)