Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Đăng ngày 14 - 06 - 2021
100%

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay toàn tỉnh đã có 76 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có: 1 sản phẩm OCOP Quốc gia (5 sao), 19 sản phẩm đạt 4 sao và 56 sản phẩm đạt 3 sao. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng sản phẩm OCOP trên cả nước nói chung và một số tỉnh, thành phố nói riêng. Để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP), thúc đẩy sản xuất, phát triển làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, UBND tỉnh vừa có công văn về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021.

     Thực hiện mục tiêu trong năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có thêm 80 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh trở lên (5 tháng đầu năm 2021, mới công nhận được 07 sản phẩm OCOP cấp tỉnh), đồng thời căn cứ vào kế hoạch đăng ký các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021 của các địa phương trong tỉnh và tình hình thực tế; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển sản phẩm OCOP năm 2021 cho các địa phương để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Đối với huyện Yên Định được UBND giao chỉ tiêu thực hiện phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021. Để thực hiện được chỉ tiêu giao, huyện Yên Định cần tiếp tục rà soát, đánh giá những sản phẩm truyền thống, sản phẩm có lợi thế, có tiềm năng tham gia OCOP; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và xây dựng kênh phân phối, quảng bá sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP lâu dài, ổn định.

                                                                                            Đức Nguyên

                                                                                       TTVHTTTT&DL

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(02/08/2021 9:05 SA)

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò(02/07/2021 8:56 SA)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng...(18/06/2021 9:47 SA)

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021(14/06/2021 3:06 CH)

Huyện Yên Định: Chủ động phòng, chống lụt bão(31/05/2021 10:08 SA)

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.(31/05/2021 10:06 SA)

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông và phơi màu.(13/04/2021 3:58 CH)

Tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh(18/03/2021 8:54 SA)

Huyện Yên Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(12/03/2021 4:01 CH)

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021(08/03/2021 8:59 SA)