Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn trên địa bàn huyện Yên Định.

Đăng ngày 18 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh phát triển bền vững, huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn trên địa bàn huyện.

Trong giai đoạn 2016-2020, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm; ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong sản xuất trên địa bàn huyện Yên Định tiếp tục được nhân rộng. nét nổi bật là toàn huyện đã chuyển đổi 1.161 ha đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn. Diện tích đất được tích tụ để sản xuất quy mô lớn là 2.047 ha. Nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị và theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm được nhân rộng, điển hình như: mô hình trồng bưởi diễn tại xã Yên Ninh, Yên Thọ; dưa vàng tại xã Yên Lâm, Định Bình, Định Hòa; sản xuất ớt xuất khẩu; lúa giống... Các mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao được đầu tư. Toàn huyện đã triển khai được 12 khu sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap với tổng diện tích hơn 54 ha; diện tích nhà màng, nhà lưới 5,2 ha.

Những kết quả đạt được từ việc đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao hơn đã góp phần nâng  giá trị sản xuất trên 01 ha canh tác của huyện Yên Định từ 121,5 triệu đồng năm 2015 lên 152,3 triệu đồng năm 2020.

                                                                                                Đức Nguyên

                                                                                             TTVHTTTTDL

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(02/08/2021 9:05 SA)

Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò(02/07/2021 8:56 SA)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi đất trồng cây hàng năm hiệu quả thấp sang trồng...(18/06/2021 9:47 SA)

UBND tỉnh giao huyện Yên Định thực hiện chỉ tiêu phát triển 5 sản phẩm OCOP trong năm 2021(14/06/2021 3:06 CH)

Huyện Yên Định: Chủ động phòng, chống lụt bão(31/05/2021 10:08 SA)

Yên Định sẵn sàng cho sản xuất vụ mùa 2021.(31/05/2021 10:06 SA)

Hội thảo tuyên truyền thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông và phơi màu.(13/04/2021 3:58 CH)

Tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh(18/03/2021 8:54 SA)

Huyện Yên Định chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm(12/03/2021 4:01 CH)

Yên Định: Tập Trung chăm sóc và bảo vệ lúa chiêm xuân 2021(08/03/2021 8:59 SA)