Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
2944 người đang online

Định Hưng thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC.

Đăng ngày 26 - 12 - 2022
100%

Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022, xã Định Hưng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã, trong năm 2022, UBND xã Định Hưng đã tiếp tục tập trung cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã lồng ghép trong các cuộc họp tháng, quý quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC; chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu giao của huyện. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Xã Định Hưng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giải quết các thủ tục hành chính tại địa phương.

Việc thống kê, báo cáo công tác CCHC và tuyên truyền CCHC theo  đúng nội dung quy định. Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của trong giải quyết TTHC được tiến hành thường xuyên. Hầu hết các ý kiến đánh giá đều hài lòng với thái độ phục vụ, kết quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên việc tiếp nhận hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân kịp thời đứng theo trình tự thủ tục từ đó làm cho nhân dân yên tâm và hài lòng khi đến giao dịch. Cơ bản đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiệt tình, có năng lực, có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết tốt các TTHC với nhân dân. Năm 2022, UBND xã đã làm tốt việc đưa phần mềm Điện tử Một cửa cấp xã, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chứng thực điện tử vào giải quyết các TTHC. Việc này đã giảm thời gian đi lại cho nhân dân, tránh việc gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân và được nhân dân đồng tình cao.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (tính từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/11/2022), với tổng số: 893 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 659 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: 231 hồ sơ; tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 890 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới xã Định Hưng tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

Phấn đấu thực hiện 100% tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã;Trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả./.

PV: Lê Uyên

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành...(23/06/2023 4:09 CH)

Xã Định Hưng triển khai Thực hiện Mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và...(19/06/2023 5:29 CH)

Xã Định Bình thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(06/01/2023 3:01 CH)

Xã Định Long làm tốt công tác cải cách hành chính.(05/01/2023 2:59 CH)

Định Hưng thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC.(26/12/2022 3:19 CH)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 (23/12/2022 5:33 CH)

Xã Yên Tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(23/12/2022 9:52 SA)

Định Tân Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.(22/12/2022 9:40 SA)

UBND huyện: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về luật an toàn thông tin, luật an ninh mạng 2022.(19/10/2022 3:31 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo,...(15/09/2022 9:16 SA)

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

Ban thường trực UBMTTQVN xã Định Tăng Tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của Đại biểu HĐND...(21/11/2023 3:05 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Tân(21/11/2023 2:23 CH)

Trường THCS thị trấn Quán Lào tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/2023 2:27 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ Tịch HĐND huyện dự và chung vui Ngày hội...(17/11/2023 2:34 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố...(16/11/2023 10:56 SA)

°