Chủ động phòng, chống sâu bệnh gây hại trên lúa xuân

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
100%

Hiện nay, cây lúa trên địa bàn huyện đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, một số diện tích đã bắt đầu trỗ bông. Đây là giai đoạn quyết định năng suất của cây lúa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số loại sâu bệnh đã phát sinh gây hại, trong đó đáng chú ý là bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn.

Để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng NN và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh đồng thời thường xuyên thông tin về tình hình sâu bệnh hại lúa và khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện kịp thời, hiệu quả. Thực hiện phun phòng toàn bộ diện tích lúa đã bị đạo ôn lá, trên diện tích lúa bắt đầu trỗ bông cần kiểm tra chặt chẽ, phun trừ ngay khi bệnh mới phát sinh không để sâu bệnh lây lan gây hại, đảm bảo cho cây lúa trỗ bông an toàn, đạt năng suất cao ở cuối vụ.

Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Tập trung thu hoạch lúa vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2023(24/05/2023 3:44 CH)

Định Long tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa trong thời kỳ trổ bông(28/04/2023 10:07 SA)

Yên Định tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân(19/04/2023 2:50 CH)

Nâng cao chất lượng công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng(07/04/2023 2:19 CH)

Hội Nông Dân tỉnh Thanh Hóa- Ban quản lý dự án xử lý rác thải Tỉnh: Tổ chức hội nghị tập huấn...(22/03/2023 3:15 CH)

Yên Phong tập trung chăm sóc lúa chiêm xuân.(03/03/2023 3:17 CH)

Xã Định Long Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.(20/02/2023 3:03 CH)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023.(15/02/2023 3:56 CH)

Yên Định tích cực tuyên truyền một số biện pháp chăm sóc lúa xuân đầu vụ.(13/02/2023 4:06 CH)

Huyện Yên Định phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023(13/02/2023 3:36 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
457 người đang online