Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chủ động phòng, chống sâu bệnh gây hại trên lúa xuân

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
100%

Hiện nay, cây lúa trên địa bàn huyện đang giai đoạn đứng cái, làm đòng, một số diện tích đã bắt đầu trỗ bông. Đây là giai đoạn quyết định năng suất của cây lúa. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số loại sâu bệnh đã phát sinh gây hại, trong đó đáng chú ý là bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn.

Để hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng NN và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh đồng thời thường xuyên thông tin về tình hình sâu bệnh hại lúa và khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện kịp thời, hiệu quả. Thực hiện phun phòng toàn bộ diện tích lúa đã bị đạo ôn lá, trên diện tích lúa bắt đầu trỗ bông cần kiểm tra chặt chẽ, phun trừ ngay khi bệnh mới phát sinh không để sâu bệnh lây lan gây hại, đảm bảo cho cây lúa trỗ bông an toàn, đạt năng suất cao ở cuối vụ.

Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Yên Định phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường(16/05/2022 3:00 CH)

Hội thảo lấy ý kiến góp ý thống nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức và các văn bản quản lý Nhãn hiệu...(12/05/2022 3:39 CH)

Yên Định: Xây dựng các vùng chuyên canh hàng hóa gắn với cấp và quản lý mã số vùng trồng(09/05/2022 10:24 SA)

Chủ động phòng, chống sâu bệnh gây hại trên lúa xuân(18/04/2022 9:37 SA)

Yên Định tập trung chăm sóc bảo vệ lúa xuân 2022.(16/03/2022 8:49 SA)

Huyện Yên Định tập trung tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp quy mô lớn(09/02/2022 8:54 SA)

Năm 2021: sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện Yên Định tiếp tục phát triển khá toàn diện.(07/02/2022 8:45 SA)

Huyện Yên Định: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,73% so với cùng kỳ(12/01/2022 3:25 CH)

Yên Định: Phấn đấu gieo trồng 12.500 ha trở lên cây trồng vụ xuân 2022(05/01/2022 2:48 CH)

Nông dân Thị Trấn Quán Lào, tích cực mở rộng diện tích trồng rau mầu vụ đông theo hướng sản xuất...(28/12/2021 8:26 SA)