Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Đăng ngày 12 - 05 - 2022
100%

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu của huyện có đồng chí Hoàng Trung Hưng, thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc TTCT huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, Hội nghị Trung ương 5 đã bàn, thảo luận 9 nội dung và 2 vấn đề lớn đó là “phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Hội nghị cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các Tờ trình, Đề án và Báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã Quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu Báo cáo viên Trung ương, địa phương cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cùng với đó là tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương…

Thực hiện: PV: Lê Uyên - Hiệp Thương

<

Tin mới nhất

BCH Trung ương Đảng: Tổ chức hội nghị trực tuyến “ Quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 06...(18/05/2022 3:35 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân...(17/05/2022 2:57 CH)

UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm...(13/05/2022 3:12 CH)

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII(12/05/2022 3:17 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Yên Trường về đánh giá kết quả thực...(11/05/2022 3:36 CH)

Huyện Yên Định quan tâm cấp đất, hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên...(11/05/2022 10:52 SA)

HĐND huyện Yên Định đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp(11/05/2022 10:51 SA)

Trường Chính trị tỉnh Thái Bình- Huyện ủy Yên Định: Tổ chức chương trình nghiên cứu thực tế của...(10/05/2022 10:09 SA)

Ra mắt Ban điều hành Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm và tập huấn kiến thức về an toàn...(09/05/2022 10:46 SA)

Ra mắt Ban điều hành Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm và tập huấn kiến thức về an toàn...(06/05/2022 9:48 SA)