Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

<

Tin mới nhất

Công nhận kết quả thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022(16/12/2022 5:33 CH)

Báo cáo Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 (09/09/2022 2:12 CH)

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(09/06/2022 2:32 CH)

Báo cáo cải cách hành Quý 1/2022(10/03/2022 2:30 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(30/12/2021 2:29 CH)

Quyết định Công nhận kết quả thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021(23/12/2021 2:27 CH)

Báo cáo cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022(14/11/2021 2:20 CH)

Tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng...(10/09/2021 2:17 CH)

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính qúy I năm 2021(10/03/2021 1:49 CH)

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(20/01/2021 1:47 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
407 người đã bình chọn
761 người đang online